รหัสโรงเรียน ด้านภาษา 25622563ผลต่าง ด้านคำนวณ 25622563ผลต่าง ด้านเหตุผล 25622563ผลต่าง รวมทุกด้าน 25622563ผลต่าง ลำดับกลุ่มลำดับเขต ผลต่าง/เขตผลต่าง/จังหวัดผลต่าง/สพฐ.ผลต่าง/ประเทศ
1037750001อนุบาลอำนาจเจริญ ()44.38 (พอใช้) 44.38 ()44.62 (พอใช้) 44.62--- ()44.50 () 44.5001 3.63 3.42 -0.03 0.53
1037750002เมืองอำนาจเจริญ36.52 (พอใช้)32.85 (พอใช้) -3.6739.84 (พอใช้)31.11 (พอใช้) -8.73---38.18 (พอใช้)31.98 (พอใช้) -6.2002 -8.89 -9.10 -12.55 -11.99
1037750003ไทยรัฐวิทยา ๙๑(บ้านโคกจักจั่น)39.62 (พอใช้)43.78 (พอใช้) 4.1627.25 (พอใช้)32.57 (พอใช้) 5.32---33.43 (พอใช้)38.17 (พอใช้) 4.7403 -2.70 -2.91 -6.36 -5.80
1037750005โพธิ์ศิลานาหว้า38.43 (พอใช้)41.00 (พอใช้) 2.5741.25 (พอใช้)32.66 (พอใช้) -8.59---39.84 (พอใช้)36.83 (พอใช้) -3.0104 -4.04 -4.25 -7.70 -7.14
1037750006บ้านโนนโพธิ์26.12 (ปรับปรุง)27.50 (ปรับปรุง) 1.3820.25 (ปรับปรุง)29.00 (ปรับปรุง) 8.75---23.18 (ปรับปรุง)28.25 (ปรับปรุง) 5.0705 -12.62 -12.83 -16.28 -15.72
1037750007นาห้วยยางสองคอน36.06 (พอใช้)52.33 (ดี) 16.2736.12 (พอใช้)54.66 (ดี) 18.54---36.09 (พอใช้)53.50 (พอใช้) 17.4106 12.63 12.42 8.97 9.53
1037750008ชุมชนบ้านน้ำปลีก29.61 (ปรับปรุง)40.10 (พอใช้) 10.4927.76 (พอใช้)22.46 (พอใช้) -5.30---28.69 (ปรับปรุง)31.28 (ปรับปรุง) 2.5907 -9.59 -9.80 -13.25 -12.69
1037750010บ้านดงบังพัฒนา59.00 (ดี)30.91 (พอใช้) -28.0941.40 (พอใช้)25.33 (พอใช้) -16.07---50.20 (ดี)28.12 (ดี) -22.0808 -12.75 -12.96 -16.41 -15.85
1037750011บ้านคำสร้างบ่อ47.14 (พอใช้)37.12 (พอใช้) -10.0238.71 (พอใช้)47.50 (พอใช้) 8.79---42.92 (พอใช้)42.31 (พอใช้) -0.6109 1.44 1.23 -2.22 -1.66
1037750012บ้านดอนดู่39.77 (พอใช้)62.10 (ดี) 22.3339.77 (พอใช้)71.30 (ดี) 31.53---39.77 (พอใช้)66.70 (พอใช้) 26.93010 25.83 25.62 22.17 22.73
1037750013บ้านไก่คำ49.72 (พอใช้)46.43 (พอใช้) -3.2953.22 (ดี)56.66 (พอใช้) 3.44---51.47 (ดี)51.55 (ดี) 0.08011 10.68 10.47 7.02 7.58
1037750014บ่อบุโปโล32.43 (พอใช้)25.59 (ปรับปรุง) -6.8435.73 (พอใช้)25.40 (ปรับปรุง) -10.33---34.08 (พอใช้)25.50 (พอใช้) -8.58012 -15.37 -15.58 -19.03 -18.47
1037750015บ้านไร่สมบูรณ์63.25 (ดี)58.12 (ดี) -5.1361.60 (ดี)66.83 (ดี) 5.23---62.42 (ดี)62.47 (ดี) 0.05013 21.60 21.39 17.94 18.50
1037750016บ้านสามัคคีพัฒนา35.00 (พอใช้)45.16 (พอใช้) 10.1630.90 (พอใช้)45.83 (พอใช้) 14.93---32.95 (พอใช้)45.50 (พอใช้) 12.55014 4.63 4.42 0.97 1.53
1037750017โคกศรีหนองคลอง28.85 (ปรับปรุง)46.70 (พอใช้) 17.8529.42 (พอใช้)40.20 (พอใช้) 10.78---29.14 (พอใช้)43.45 (พอใช้) 14.31015 2.58 2.37 -1.08 -0.52
1037750020บ้านโนนหนามแท่ง29.20 (ปรับปรุง)47.93 (พอใช้) 18.7327.00 (พอใช้)34.25 (พอใช้) 7.25---28.10 (ปรับปรุง)41.09 (ปรับปรุง) 12.99017 0.22 0.01 -3.44 -2.88
1037750022โสกโดนคำไหลคำเตย39.45 (พอใช้)48.75 (พอใช้) 9.3032.70 (พอใช้)32.37 (พอใช้) -0.33---36.07 (พอใช้)40.56 (พอใช้) 4.49018 -0.31 -0.52 -3.97 -3.41
1037750023บ้านทับเมย35.31 (พอใช้)44.90 (พอใช้) 9.5932.00 (พอใช้)36.90 (พอใช้) 4.90---33.65 (พอใช้)40.90 (พอใช้) 7.25019 0.03 -0.18 -3.63 -3.07
1037750024ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือม34.25 (พอใช้)32.07 (พอใช้) -2.1836.90 (พอใช้)28.71 (พอใช้) -8.19---35.57 (พอใช้)30.39 (พอใช้) -5.18020 -10.48 -10.69 -14.14 -13.58
1037750025บ้านเจริญสามัคคี35.08 (พอใช้)47.30 (พอใช้) 12.2238.66 (พอใช้)37.80 (พอใช้) -0.86---36.87 (พอใช้)42.55 (พอใช้) 5.68021 1.68 1.47 -1.98 -1.42
1037750026มิ่งมงคล32.25 (พอใช้)48.61 (พอใช้) 16.3631.25 (พอใช้)27.55 (พอใช้) -3.70---31.75 (พอใช้)38.08 (พอใช้) 6.33022 -2.79 -3.00 -6.45 -5.89
1037750027นาผือโคกกอก37.45 (พอใช้)42.62 (พอใช้) 5.1734.90 (พอใช้)27.12 (พอใช้) -7.78---36.17 (พอใช้)34.87 (พอใช้) -1.30023 -6.00 -6.21 -9.66 -9.10
1037750028บ้านกุดปลาดุก47.66 (พอใช้)47.76 (พอใช้) 0.1052.44 (ดี)46.05 (พอใช้) -6.39---50.05 (ดี)46.90 (ดี) -3.15024 6.03 5.82 2.37 2.93
1037750029บ้านวังแคน34.25 (พอใช้)35.83 (พอใช้) 1.5817.00 (ปรับปรุง)33.00 (พอใช้) 16.00---25.62 (ปรับปรุง)34.41 (ปรับปรุง) 8.79025 -6.46 -6.67 -10.12 -9.56
1037750030โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดง42.16 (พอใช้)40.59 (พอใช้) -1.5751.33 (ดี)50.36 (พอใช้) -0.97---46.75 (พอใช้)45.47 (พอใช้) -1.28026 4.60 4.39 0.94 1.50
1037750031บ้านโคกสูง42.87 (พอใช้)41.37 (พอใช้) -1.5029.00 (พอใช้)19.50 (พอใช้) -9.50---35.93 (พอใช้)30.43 (พอใช้) -5.50027 -10.44 -10.65 -14.10 -13.54
1037750032บ้านนาเรือง49.40 (พอใช้)54.64 (ดี) 5.2462.70 (ดี)41.85 (ดี) -20.85---56.05 (ดี)48.25 (ดี) -7.80028 7.38 7.17 3.72 4.28
1037750033บ้านเหล่าหนาด47.70 (พอใช้)29.40 (ปรับปรุง) -18.3064.00 (ดี)43.80 (ปรับปรุง) -20.20---55.85 (ดี)36.60 (ดี) -19.25029 -4.27 -4.48 -7.93 -7.37
1037750034บ้านโคกช้างฮ้าย35.25 (พอใช้)40.70 (พอใช้) 5.4530.50 (พอใช้)26.54 (พอใช้) -3.96---32.87 (พอใช้)33.62 (พอใช้) 0.75030 -7.25 -7.46 -10.91 -10.35
1037750035บ้านนาโพธิ์53.33 (ดี)41.75 (พอใช้) -11.5870.00 (ดี)41.75 (พอใช้) -28.25---61.66 (ดี)41.75 (ดี) -19.91031 0.88 0.67 -2.78 -2.22
1037750036บ้านดงสวาง50.50 (ดี)48.35 (พอใช้) -2.1530.00 (พอใช้)50.42 (พอใช้) 20.42---40.25 (พอใช้)49.39 (พอใช้) 9.14032 8.52 8.31 4.86 5.42
1037750037บ้านนาสีนวน38.00 (พอใช้)40.91 (พอใช้) 2.9133.00 (พอใช้)38.66 (พอใช้) 5.66---35.50 (พอใช้)39.79 (พอใช้) 4.29033 -1.08 -1.29 -4.74 -4.18
1037750038ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์43.16 (พอใช้)46.92 (พอใช้) 3.7638.44 (พอใช้)34.85 (พอใช้) -3.59---40.80 (พอใช้)40.89 (พอใช้) 0.09034 0.02 -0.19 -3.64 -3.08
1037750039นาวังกุดตากล้า32.00 (พอใช้)40.00 (พอใช้) 8.0031.00 (พอใช้)33.00 (พอใช้) 2.00---31.50 (พอใช้)36.50 (พอใช้) 5.00035 -4.37 -4.58 -8.03 -7.47
1037750040บ้านนาเมือง54.50 (ดี)58.50 (ดี) 4.0058.80 (ดี)56.00 (ดี) -2.80---56.65 (ดี)57.25 (ดี) 0.60036 16.38 16.17 12.72 13.28
1037750041ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซว35.33 (พอใช้)49.81 (ดี) 14.4821.66 (ปรับปรุง)42.54 (ดี) 20.88---28.50 (ปรับปรุง)46.18 (ปรับปรุง) 17.68037 5.31 5.10 1.65 2.21
1037750042บ้านนาหมอม้า62.12 (ดี)36.42 (พอใช้) -25.7061.87 (ดี)36.64 (พอใช้) -25.23---62.00 (ดี)36.53 (ดี) -25.47038 -4.34 -4.55 -8.00 -7.44
1037750043บ้านหนองเรือ41.75 (พอใช้)39.00 (พอใช้) -2.7545.33 (พอใช้)31.33 (พอใช้) -14.00---43.54 (พอใช้)35.16 (พอใช้) -8.38039 -5.71 -5.92 -9.37 -8.81
1037750044แก้งกฐินภูจำปา42.35 (พอใช้)48.30 (พอใช้) 5.9529.00 (พอใช้)32.00 (พอใช้) 3.00---35.67 (พอใช้)40.15 (พอใช้) 4.48040 -0.72 -0.93 -4.38 -3.82
1037750045บ้านนาคำสามัคคี41.60 (พอใช้)42.87 (พอใช้) 1.2730.80 (พอใช้)30.75 (พอใช้) -0.05---36.20 (พอใช้)36.81 (พอใช้) 0.61041 -4.06 -4.27 -7.72 -7.16
1037750046บ้านนายม50.45 (ดี)57.06 (ดี) 6.6148.60 (พอใช้)76.00 (ดี) 27.40---49.52 (พอใช้)66.53 (พอใช้) 17.01042 25.66 25.45 22.00 22.56
1037750047บ้านนาเยีย51.41 (ดี)42.73 (พอใช้) -8.6850.72 (ดี)31.92 (พอใช้) -18.80---51.06 (ดี)37.32 (ดี) -13.74043 -3.55 -3.76 -7.21 -6.65
1037750048บ้านนาดอกไม้47.42 (พอใช้)46.75 (พอใช้) -0.6745.00 (พอใช้)46.00 (พอใช้) 1.00---46.21 (พอใช้)46.37 (พอใช้) 0.16044 5.50 5.29 1.84 2.40
1037750049หนองแห่โนนสมบูรณ์59.18 (ดี)43.50 (พอใช้) -15.6853.50 (ดี)33.00 (พอใช้) -20.50---56.34 (ดี)38.25 (ดี) -18.09045 -2.62 -2.83 -6.28 -5.72
1037750050บ้านคึมใหญ่53.16 (ดี)45.87 (พอใช้) -7.2960.16 (ดี)51.12 (พอใช้) -9.04---56.66 (ดี)48.50 (ดี) -8.16046 7.63 7.42 3.97 4.53
1037750051นาแต้โคกสำราญ46.67 (พอใช้)46.73 (พอใช้) 0.0638.92 (พอใช้)30.94 (พอใช้) -7.98---42.80 (พอใช้)38.84 (พอใช้) -3.96047 -2.03 -2.24 -5.69 -5.13
1037750052บ้านกุดน้ำกิน54.81 (ดี)45.50 (พอใช้) -9.3180.45 (ดีมาก)50.66 (พอใช้) -29.79---67.63 (ดี)48.08 (ดี) -19.55048 7.21 7.00 3.55 4.11
1037750053บ้านภูเขาขาม48.59 (พอใช้)47.44 (พอใช้) -1.1555.37 (ดี)26.50 (พอใช้) -28.87---51.98 (ดี)36.97 (ดี) -15.01049 -3.90 -4.11 -7.56 -7.00
1037750054บ้านหัวภู34.83 (พอใช้)57.62 (ดี) 22.7922.00 (ปรับปรุง)50.50 (ดี) 28.50---28.41 (ปรับปรุง)54.06 (ปรับปรุง) 25.65050 13.19 12.98 9.53 10.09
1037750055บ้านดอนไร่40.80 (พอใช้)33.68 (พอใช้) -7.1240.76 (พอใช้)31.00 (พอใช้) -9.76---40.78 (พอใช้)32.34 (พอใช้) -8.44051 -8.53 -8.74 -12.19 -11.63
1037750056บ้านหนองเม็ก38.25 (พอใช้)78.30 (ดีมาก) 40.0529.00 (พอใช้)71.60 (ดีมาก) 42.60---33.62 (พอใช้)74.95 (พอใช้) 41.33052 34.08 33.87 30.42 30.98
1037750057บ้านนาคำ56.50 (ดี)43.00 (พอใช้) -13.5053.50 (ดี)37.00 (พอใช้) -16.50---55.00 (ดี)40.00 (ดี) -15.00053 -0.87 -1.08 -4.53 -3.97
1037750058สร้างนกทาดอนหวาย54.62 (ดี)36.60 (พอใช้) -18.0248.62 (พอใช้)33.30 (พอใช้) -15.32---51.62 (ดี)34.95 (ดี) -16.67054 -5.92 -6.13 -9.58 -9.02
1037750059พัฒนาสามัคคี50.93 (ดี)39.80 (พอใช้) -11.1355.31 (ดี)33.46 (พอใช้) -21.85---53.12 (ดี)36.63 (ดี) -16.49055 -4.24 -4.45 -7.90 -7.34
1037750060บ้านดงสีโท41.08 (พอใช้)37.37 (พอใช้) -3.7146.00 (พอใช้)30.25 (พอใช้) -15.75---43.54 (พอใช้)33.81 (พอใช้) -9.73056 -7.06 -7.27 -10.72 -10.16
1037750061บ้านบาก27.50 (ปรับปรุง)30.35 (พอใช้) 2.8534.00 (พอใช้)39.85 (พอใช้) 5.85---30.75 (พอใช้)35.10 (พอใช้) 4.35057 -5.77 -5.98 -9.43 -8.87
1037750062ขามนาเพียงโคกยาว39.91 (พอใช้)47.62 (พอใช้) 7.7126.33 (ปรับปรุง)39.75 (พอใช้) 13.42---33.12 (พอใช้)43.68 (พอใช้) 10.56058 2.81 2.60 -0.85 -0.29
1037750063ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญ34.89 (พอใช้)42.55 (พอใช้) 7.6630.26 (พอใช้)31.42 (พอใช้) 1.16---32.57 (พอใช้)36.99 (พอใช้) 4.42059 -3.88 -4.09 -7.54 -6.98
1037750064ห้วยไร่หาดทรายมูล37.72 (พอใช้)46.75 (พอใช้) 9.0346.00 (พอใช้)40.66 (พอใช้) -5.34---41.86 (พอใช้)43.70 (พอใช้) 1.84060 2.83 2.62 -0.83 -0.27
1037750065บ้านดอนแดง50.83 (ดี)56.00 (ดี) 5.1746.50 (พอใช้)67.00 (ดี) 20.50---48.66 (พอใช้)61.50 (พอใช้) 12.84061 20.63 20.42 16.97 17.53
1037750066บ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนาย58.00 (ดี)50.15 (ดี) -7.8572.00 (ดีมาก)63.23 (ดี) -8.77---65.00 (ดี)56.69 (ดี) -8.31062 15.82 15.61 12.16 12.72
1037750068บ้านคำกลางคำสมบูรณ์41.71 (พอใช้)41.91 (พอใช้) 0.2049.43 (พอใช้)36.33 (พอใช้) -13.10---45.57 (พอใช้)39.12 (พอใช้) -6.45063 -1.75 -1.96 -5.41 -4.85
1037750069บ้านโนนจาน53.00 (ดี)37.00 (พอใช้) -16.0048.00 (พอใช้)38.20 (พอใช้) -9.80---50.50 (ดี)37.60 (ดี) -12.90064 -3.27 -3.48 -6.93 -6.37
1037750070คำมะเบื่อแสงเพชร38.16 (พอใช้)41.92 (พอใช้) 3.7634.00 (พอใช้)30.85 (พอใช้) -3.15---36.08 (พอใช้)36.39 (พอใช้) 0.31065 -4.48 -4.69 -8.14 -7.58
1037750071เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวาง41.72 (พอใช้)44.59 (พอใช้) 2.8736.00 (พอใช้)27.87 (พอใช้) -8.13---38.86 (พอใช้)36.23 (พอใช้) -2.63066 -4.64 -4.85 -8.30 -7.74
1037750072บ้านหนองบัวสงยาง61.69 (ดี)66.00 (ดี) 4.3167.84 (ดี)71.00 (ดี) 3.16---64.76 (ดี)68.50 (ดี) 3.74067 27.63 27.42 23.97 24.53
1037750073บ้านคำปอแก้วคำไหล30.28 (ปรับปรุง)41.58 (พอใช้) 11.3027.87 (พอใช้)27.00 (พอใช้) -0.87---29.07 (พอใช้)34.29 (พอใช้) 5.22068 -6.58 -6.79 -10.24 -9.68
1037750074บ้านโนนดู่38.17 (พอใช้)49.45 (ดี) 11.2845.35 (พอใช้)36.72 (ดี) -8.63---41.76 (พอใช้)43.09 (พอใช้) 1.33069 2.22 2.01 -1.44 -0.88
1037750075บ้านคำมะโค้งหนองแฝก54.16 (ดี)37.50 (พอใช้) -16.6659.20 (ดี)36.57 (พอใช้) -22.63---56.68 (ดี)37.03 (ดี) -19.65070 -3.84 -4.05 -7.50 -6.94
1037750076บ้านเชือก24.75 (ปรับปรุง)25.00 (ปรับปรุง) 0.2530.00 (พอใช้)29.66 (ปรับปรุง) -0.34---27.37 (ปรับปรุง)27.33 (ปรับปรุง) -0.04071 -13.54 -13.75 -17.20 -16.64
1037750077บ้านหนองปลิง35.25 (พอใช้)39.90 (พอใช้) 4.6531.85 (พอใช้)38.30 (พอใช้) 6.45---33.55 (พอใช้)39.10 (พอใช้) 5.55072 -1.77 -1.98 -5.43 -4.87
1037750078บ้านดอนเมย34.20 (พอใช้)36.00 (พอใช้) 1.8038.40 (พอใช้)41.50 (พอใช้) 3.10---36.30 (พอใช้)38.75 (พอใช้) 2.45073 -2.12 -2.33 -5.78 -5.22
1037750079บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาด45.73 (พอใช้)51.30 (ดี) 5.5755.00 (ดี)55.20 (ดี) 0.20---50.36 (ดี)53.25 (ดี) 2.89074 12.38 12.17 8.72 9.28
1037750080หนองนาเทิงโนนผึ้ง17.50 (ปรับปรุง)32.66 (พอใช้) 15.1635.00 (พอใช้)36.66 (พอใช้) 1.66---26.25 (ปรับปรุง)34.66 (ปรับปรุง) 8.41075 -6.21 -6.42 -9.87 -9.31
1037750081บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)39.90 (พอใช้)46.80 (พอใช้) 6.9035.00 (พอใช้)32.00 (พอใช้) -3.00---37.45 (พอใช้)39.40 (พอใช้) 1.95076 -1.47 -1.68 -5.13 -4.57
1037750082ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยง45.00 (พอใช้)56.12 (ดี) 11.1257.00 (ดี)55.75 (ดี) -1.25---51.00 (ดี)55.93 (ดี) 4.93077 15.06 14.85 11.40 11.96
1037750083บ้านถ่อนใหญ่51.62 (ดี)55.88 (ดี) 4.2643.75 (พอใช้)50.55 (ดี) 6.80---47.68 (พอใช้)53.22 (พอใช้) 5.54078 12.35 12.14 8.69 9.25
1037750084บ้านโคกก่องนคร57.55 (ดี)61.50 (ดี) 3.9559.80 (ดี)60.54 (ดี) 0.74---58.67 (ดี)61.02 (ดี) 2.35079 20.15 19.94 16.49 17.05
1037750085บ้านก่อนาดี55.00 (ดี)52.40 (ดี) -2.6033.00 (พอใช้)30.00 (ดี) -3.00---44.00 (พอใช้)41.20 (พอใช้) -2.80080 0.33 0.12 -3.33 -2.77
1037750086อนุบาลชานุมาน36.95 (พอใช้)33.38 (พอใช้) -3.5737.33 (พอใช้)28.12 (พอใช้) -9.21---37.14 (พอใช้)30.75 (พอใช้) -6.39081 -10.12 -10.33 -13.78 -13.22
1037750087บ้านนาสีดา41.55 (พอใช้)43.78 (พอใช้) 2.2335.10 (พอใช้)32.69 (พอใช้) -2.41---38.32 (พอใช้)38.23 (พอใช้) -0.09082 -2.64 -2.85 -6.30 -5.74
1037750088นิคมชานุมานสงเคราะห์ 135.27 (พอใช้)40.26 (พอใช้) 4.9932.88 (พอใช้)29.46 (พอใช้) -3.42---34.08 (พอใช้)34.86 (พอใช้) 0.78083 -6.01 -6.22 -9.67 -9.11
1037750089เพียงหลวง๙ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี39.31 (พอใช้)33.25 (พอใช้) -6.0628.63 (พอใช้)24.62 (พอใช้) -4.01---33.97 (พอใช้)28.93 (พอใช้) -5.04084 -11.94 -12.15 -15.60 -15.04
1037750090นิคมชานุมานสงเคราะห์ 334.00 (พอใช้)42.63 (พอใช้) 8.6333.60 (พอใช้)33.63 (พอใช้) 0.03---33.80 (พอใช้)38.13 (พอใช้) 4.33085 -2.74 -2.95 -6.40 -5.84
1037750091ชุมชนโคกสารวิทยา38.21 (พอใช้)46.51 (พอใช้) 8.3032.30 (พอใช้)36.68 (พอใช้) 4.38---35.26 (พอใช้)41.60 (พอใช้) 6.34086 0.73 0.52 -2.93 -2.37
1037750092บ้านคันสูง55.00 (ดี)46.25 (พอใช้) -8.7545.66 (พอใช้)38.50 (พอใช้) -7.16---50.33 (ดี)42.37 (ดี) -7.96087 1.50 1.29 -2.16 -1.60
1037750093บ้านคำแก้ว25.68 (ปรับปรุง)32.32 (พอใช้) 6.6420.20 (ปรับปรุง)36.60 (พอใช้) 16.40---22.94 (ปรับปรุง)34.46 (ปรับปรุง) 11.52088 -6.41 -6.62 -10.07 -9.51
1037750094บ้านคำเดือย33.55 (พอใช้)42.12 (พอใช้) 8.5728.64 (พอใช้)31.88 (พอใช้) 3.24---31.09 (พอใช้)37.00 (พอใช้) 5.91089 -3.87 -4.08 -7.53 -6.97
1037750095บ้านเหล่ายางชุมสามัคคี33.00 (พอใช้)27.25 (ปรับปรุง) -5.7528.69 (พอใช้)31.40 (ปรับปรุง) 2.71---30.84 (พอใช้)29.32 (พอใช้) -1.52090 -11.55 -11.76 -15.21 -14.65
1037750096บ้านโคกจักจั่น39.75 (พอใช้)31.75 (พอใช้) -8.0031.25 (พอใช้)22.70 (พอใช้) -8.55---35.50 (พอใช้)27.22 (พอใช้) -8.28091 -13.65 -13.86 -17.31 -16.75
1037750097บ้านหินสิ่ว62.33 (ดี)41.00 (พอใช้) -21.3375.33 (ดีมาก)45.81 (พอใช้) -29.52---68.83 (ดี)43.40 (ดี) -25.43092 2.53 2.32 -1.13 -0.57
1037750098ดงแสนแก้วดงสำราญ33.79 (พอใช้)40.50 (พอใช้) 6.7137.16 (พอใช้)51.16 (พอใช้) 14.00---35.47 (พอใช้)45.83 (พอใช้) 10.36093 4.96 4.75 1.30 1.86
1037750099บ้านโนนกุง33.58 (พอใช้)40.57 (พอใช้) 6.9929.82 (พอใช้)41.42 (พอใช้) 11.60---31.70 (พอใช้)41.00 (พอใช้) 9.30094 0.13 -0.08 -3.53 -2.97
1037750100บ้านหนองแมงดา30.53 (ปรับปรุง)25.33 (ปรับปรุง) -5.2023.00 (ปรับปรุง)24.52 (ปรับปรุง) 1.52---26.76 (ปรับปรุง)24.92 (ปรับปรุง) -1.84095 -15.95 -16.16 -19.61 -19.05
1037750101บ้านห้วยทม44.70 (พอใช้)36.38 (พอใช้) -8.3245.47 (พอใช้)26.55 (พอใช้) -18.92---45.08 (พอใช้)31.47 (พอใช้) -13.61096 -9.40 -9.61 -13.06 -12.50
1037750102นาเจริญหนองแดง29.08 (ปรับปรุง)31.46 (พอใช้) 2.3822.55 (ปรับปรุง)32.76 (พอใช้) 10.21---25.81 (ปรับปรุง)32.11 (ปรับปรุง) 6.30097 -8.76 -8.97 -12.42 -11.86
1037750103บ้านโคกก่ง36.50 (พอใช้)48.21 (พอใช้) 11.7131.00 (พอใช้)36.57 (พอใช้) 5.57---33.75 (พอใช้)42.39 (พอใช้) 8.64098 1.52 1.31 -2.14 -1.58
1037750104บ้านบุ่งเขียว34.30 (พอใช้)37.16 (พอใช้) 2.8631.53 (พอใช้)31.53 (พอใช้)---32.91 (พอใช้)34.35 (พอใช้) 1.44099 -6.52 -6.73 -10.18 -9.62
1037750105บ้านสายนาดงอุปถัมภ์47.31 (พอใช้)47.21 (พอใช้) -0.1052.37 (ดี)33.85 (พอใช้) -18.52---49.84 (พอใช้)40.53 (พอใช้) -9.310100 -0.34 -0.55 -4.00 -3.44
1037750106บ้านหินกองสามัคคี43.16 (พอใช้)57.08 (ดี) 13.9246.33 (พอใช้)54.33 (ดี) 8.00---44.75 (พอใช้)55.70 (พอใช้) 10.950101 14.83 14.62 11.17 11.73
1037750107บ้านพุทธรักษา36.22 (พอใช้)48.93 (พอใช้) 12.7125.90 (ปรับปรุง)38.46 (พอใช้) 12.56---31.06 (พอใช้)43.70 (พอใช้) 12.640102 2.83 2.62 -0.83 -0.27
1037750108บ้านนางาม40.54 (พอใช้)41.55 (พอใช้) 1.0139.66 (พอใช้)26.44 (พอใช้) -13.22---40.10 (พอใช้)34.00 (พอใช้) -6.100103 -6.87 -7.08 -10.53 -9.97
1037750109บ้านหินขัน35.75 (พอใช้)44.83 (พอใช้) 9.0823.00 (ปรับปรุง)40.33 (พอใช้) 17.33---29.37 (พอใช้)42.58 (พอใช้) 13.210104 1.71 1.50 -1.95 -1.39
1037750110บ้านโสกกระแต้30.43 (ปรับปรุง)54.80 (ดี) 24.3736.87 (พอใช้)23.40 (ดี) -13.47---33.65 (พอใช้)39.10 (พอใช้) 5.450105 -1.77 -1.98 -5.43 -4.87
1037750111อนุบาลปทุมราชวงศา46.40 (พอใช้)44.02 (พอใช้) -2.3843.13 (พอใช้)42.67 (พอใช้) -0.46---44.76 (พอใช้)43.34 (พอใช้) -1.420106 2.47 2.26 -1.19 -0.63
1037750112บ้านทวีผล31.00 (พอใช้)51.00 (ดี) 20.0039.16 (พอใช้)41.00 (ดี) 1.84---35.08 (พอใช้)46.00 (พอใช้) 10.920107 5.13 4.92 1.47 2.03
1037750114บ้านโนนสำราญ (ปรับปรุง)32.64 (พอใช้) 32.64 (ปรับปรุง)26.57 (พอใช้) 26.57--- (ปรับปรุง)29.60 (ปรับปรุง) 29.600109 -11.27 -11.48 -14.93 -14.37
1037750115บ้านห้วยงูเหลือม40.37 (พอใช้)47.50 (พอใช้) 7.1343.50 (พอใช้)32.81 (พอใช้) -10.69---41.93 (พอใช้)40.15 (พอใช้) -1.780110 -0.72 -0.93 -4.38 -3.82
1037750116บ้านสามัคคี46.78 (พอใช้)41.33 (พอใช้) -5.4545.42 (พอใช้)33.83 (พอใช้) -11.59---46.10 (พอใช้)37.58 (พอใช้) -8.520111 -3.29 -3.50 -6.95 -6.39
1037750117บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี)42.20 (พอใช้)48.20 (พอใช้) 6.0026.40 (ปรับปรุง)46.60 (พอใช้) 20.20---34.30 (พอใช้)47.40 (พอใช้) 13.100112 6.53 6.32 2.87 3.43
1037750118บ้านตาด49.81 (พอใช้)57.76 (ดี) 7.9542.72 (พอใช้)47.46 (ดี) 4.74---46.27 (พอใช้)52.61 (พอใช้) 6.340113 11.74 11.53 8.08 8.64
1037750119สามแยกผดุงวิทย์30.17 (ปรับปรุง)49.87 (ดี) 19.7027.25 (พอใช้)32.00 (ดี) 4.75---28.71 (ปรับปรุง)40.93 (ปรับปรุง) 12.220114 0.06 -0.15 -3.60 -3.04
1037750120บ้านโค้งอร่าม51.00 (ดี)47.00 (พอใช้) -4.0052.00 (ดี)29.00 (พอใช้) -23.00---51.50 (ดี)38.00 (ดี) -13.500115 -2.87 -3.08 -6.53 -5.97
1037750121บ้านคำโพน36.21 (พอใช้)36.75 (พอใช้) 0.5430.42 (พอใช้)24.16 (พอใช้) -6.26---33.32 (พอใช้)30.45 (พอใช้) -2.870116 -10.42 -10.63 -14.08 -13.52
1037750122บ้านหินกอง(บ้านนามน)50.33 (ดี)48.13 (พอใช้) -2.2061.83 (ดี)42.81 (พอใช้) -19.02---56.08 (ดี)45.47 (ดี) -10.610117 4.60 4.39 0.94 1.50
1037750123บ้านดอนชาด26.33 (ปรับปรุง)33.37 (พอใช้) 7.0425.00 (ปรับปรุง)26.25 (พอใช้) 1.25---25.66 (ปรับปรุง)29.81 (ปรับปรุง) 4.150118 -11.06 -11.27 -14.72 -14.16
1037750124หินเกิ้งธารศิลา47.06 (พอใช้)34.97 (พอใช้) -12.0944.53 (พอใช้)29.90 (พอใช้) -14.63---45.80 (พอใช้)32.43 (พอใช้) -13.370119 -8.44 -8.65 -12.10 -11.54
1037750125บ้านนิคม18.25 (ปรับปรุง)37.05 (พอใช้) 18.8020.25 (ปรับปรุง)39.20 (พอใช้) 18.95---19.25 (ปรับปรุง)38.12 (ปรับปรุง) 18.870120 -2.75 -2.96 -6.41 -5.85
1037750126บ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)66.44 (ดี)66.06 (ดี) -0.3869.44 (ดี)55.00 (ดี) -14.44---67.94 (ดี)60.53 (ดี) -7.410121 19.66 19.45 16.00 16.56
1037750127บ้านห้วย(คุรุประชาคาร)43.10 (พอใช้)46.00 (พอใช้) 2.9053.10 (ดี)38.75 (พอใช้) -14.35---48.10 (พอใช้)42.37 (พอใช้) -5.730122 1.50 1.29 -2.16 -1.60
1037750128บ้านสว่างใต้41.81 (พอใช้)47.00 (พอใช้) 5.1939.87 (พอใช้)43.50 (พอใช้) 3.63---40.84 (พอใช้)45.25 (พอใช้) 4.410123 4.38 4.17 0.72 1.28
1037750129บ้านหนองสะโน19.83 (ปรับปรุง)43.75 (พอใช้) 23.9234.33 (พอใช้)36.50 (พอใช้) 2.17---27.08 (ปรับปรุง)40.12 (ปรับปรุง) 13.040124 -0.75 -0.96 -4.41 -3.85
1037750130บ้านดอนดู่49.50 (พอใช้)42.50 (พอใช้) -7.0060.33 (ดี)26.00 (พอใช้) -34.33---54.91 (ดี)34.25 (ดี) -20.660125 -6.62 -6.83 -10.28 -9.72
1037750131บ้านคำน้อย32.64 (พอใช้)38.00 (พอใช้) 5.3628.71 (พอใช้)33.00 (พอใช้) 4.29---30.67 (พอใช้)35.50 (พอใช้) 4.830126 -5.37 -5.58 -9.03 -8.47
1037750132บ้านโคกพระวินัยดี42.88 (พอใช้)40.58 (พอใช้) -2.3049.16 (พอใช้)45.22 (พอใช้) -3.94---46.02 (พอใช้)42.90 (พอใช้) -3.120127 2.03 1.82 -1.63 -1.07
1037750133บ้านลือนาคำ63.00 (ดี)62.00 (ดี) -1.0076.20 (ดีมาก)64.22 (ดี) -11.98---69.60 (ดี)63.11 (ดี) -6.490128 22.24 22.03 18.58 19.14
1037750134บ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภา55.71 (ดี)54.41 (ดี) -1.3065.71 (ดี)53.00 (ดี) -12.71---60.71 (ดี)53.70 (ดี) -7.010129 12.83 12.62 9.17 9.73
1037750135บ้านแสนสุข25.61 (ปรับปรุง)53.41 (ดี) 27.8030.77 (พอใช้)52.83 (ดี) 22.06---28.19 (ปรับปรุง)53.12 (ปรับปรุง) 24.930130 12.25 12.04 8.59 9.15
1037750136หนองลุมพุกหนองยางสามัคคี31.77 (พอใช้)47.33 (พอใช้) 15.5624.45 (ปรับปรุง)43.16 (พอใช้) 18.71---28.11 (ปรับปรุง)45.25 (ปรับปรุง) 17.140131 4.38 4.17 0.72 1.28
1037750137บ้านโสกใหญ่66.33 (ดี)55.09 (ดี) -11.2465.88 (ดี)42.09 (ดี) -23.79---66.11 (ดี)48.59 (ดี) -17.520132 7.72 7.51 4.06 4.62
1037750138บ้านชูชาติ49.75 (พอใช้)32.27 (พอใช้) -17.4848.00 (พอใช้)31.33 (พอใช้) -16.67---48.87 (พอใช้)31.80 (พอใช้) -17.070133 -9.07 -9.28 -12.73 -12.17
1037750139บ้านเกษมสุข52.44 (ดี)49.61 (ดี) -2.8347.83 (พอใช้)45.44 (ดี) -2.39---50.13 (ดี)47.52 (ดี) -2.610134 6.65 6.44 2.99 3.55
1037750140บ้านหนองไฮ46.60 (พอใช้)46.60 (พอใช้)44.28 (พอใช้)49.16 (พอใช้) 4.88---45.44 (พอใช้)47.88 (พอใช้) 2.440135 7.01 6.80 3.35 3.91
1037750141บ้านคำย่านาง36.91 (พอใช้)40.66 (พอใช้) 3.7524.33 (ปรับปรุง)32.83 (พอใช้) 8.50---30.62 (พอใช้)36.75 (พอใช้) 6.130136 -4.12 -4.33 -7.78 -7.22
1037750142หนองข่าป่าหวาย35.92 (พอใช้)39.41 (พอใช้) 3.4932.90 (พอใช้)24.53 (พอใช้) -8.37---34.41 (พอใช้)31.97 (พอใช้) -2.440137 -8.90 -9.11 -12.56 -12.00
1037750143บ้านสงยางนาตากล้า39.77 (พอใช้)50.62 (ดี) 10.8540.22 (พอใช้)30.75 (ดี) -9.47---40.00 (พอใช้)40.68 (พอใช้) 0.680138 -0.19 -0.40 -3.85 -3.29
1037750144สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนา39.57 (พอใช้)35.50 (พอใช้) -4.0722.85 (ปรับปรุง)13.50 (พอใช้) -9.35---31.21 (พอใช้)24.50 (พอใช้) -6.710139 -16.37 -16.58 -20.03 -19.47
1037750145บ้านโนนงาม33.18 (พอใช้)35.73 (พอใช้) 2.5541.50 (พอใช้)31.38 (พอใช้) -10.12---37.34 (พอใช้)33.55 (พอใช้) -3.790140 -7.32 -7.53 -10.98 -10.42
1037750146ม่วงโป้หนองน้ำขุ่น58.16 (ดี)41.75 (พอใช้) -16.4161.50 (ดี)30.85 (พอใช้) -30.65---59.83 (ดี)36.30 (ดี) -23.530141 -4.57 -4.78 -8.23 -7.67
1037750147อนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)37.27 (พอใช้)51.44 (ดี) 14.1734.80 (พอใช้)39.29 (ดี) 4.49---36.03 (พอใช้)45.36 (พอใช้) 9.330142 4.49 4.28 0.83 1.39
1037750149บ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์)55.05 (ดี)37.33 (พอใช้) -17.7253.00 (ดี)29.66 (พอใช้) -23.34---54.02 (ดี)33.50 (ดี) -20.520143 -7.37 -7.58 -11.03 -10.47
1037750150ชุมชนบ้านเสารีก32.15 (พอใช้)37.52 (พอใช้) 5.3730.80 (พอใช้)33.77 (พอใช้) 2.97---31.47 (พอใช้)35.65 (พอใช้) 4.180144 -5.22 -5.43 -8.88 -8.32
1037750151บ้านม่วงสวาสดิ์34.75 (พอใช้)60.43 (ดี) 25.6852.75 (ดี)74.25 (ดี) 21.50---43.75 (พอใช้)67.34 (พอใช้) 23.590145 26.47 26.26 22.81 23.37
1037750152บ้านอีเก้ง (รัฐประชานุกูล) ()54.90 (ดี) 54.90 ()58.00 (ดี) 58.00--- ()56.45 () 56.450146 15.58 15.37 11.92 12.48
1037750154บ้านจิก34.75 (พอใช้)56.41 (ดี) 21.6653.00 (ดี)62.16 (ดี) 9.16---43.87 (พอใช้)59.29 (พอใช้) 15.420147 18.42 18.21 14.76 15.32
1037750155บ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์)39.50 (พอใช้)48.93 (พอใช้) 9.4343.55 (พอใช้)43.80 (พอใช้) 0.25---41.52 (พอใช้)46.36 (พอใช้) 4.840148 5.49 5.28 1.83 2.39
1037750156บ้านจานลาน35.26 (พอใช้)46.56 (พอใช้) 11.3030.06 (พอใช้)40.13 (พอใช้) 10.07---32.66 (พอใช้)43.35 (พอใช้) 10.690149 2.48 2.27 -1.18 -0.62
1037750157บ้านโนนหวางโนนกุง18.91 (ปรับปรุง)28.87 (ปรับปรุง) 9.9623.66 (ปรับปรุง)31.25 (ปรับปรุง) 7.59---21.29 (ปรับปรุง)30.06 (ปรับปรุง) 8.770150 -10.81 -11.02 -14.47 -13.91
1037750158บ้านผึ้ง49.83 (พอใช้)52.50 (ดี) 2.6747.33 (พอใช้)65.00 (ดี) 17.67---48.58 (พอใช้)58.75 (พอใช้) 10.170151 17.88 17.67 14.22 14.78
1037750159บ้านดอนแดงนาโนน33.80 (พอใช้)45.94 (พอใช้) 12.1428.60 (พอใช้)30.77 (พอใช้) 2.17---31.20 (พอใช้)38.36 (พอใช้) 7.160152 -2.51 -2.72 -6.17 -5.61
1037750160บ้านศรีคุณ(คุรุประชาวิทยา)30.75 (ปรับปรุง)31.16 (พอใช้) 0.4125.00 (ปรับปรุง)27.66 (พอใช้) 2.66---27.87 (ปรับปรุง)29.41 (ปรับปรุง) 1.540153 -11.46 -11.67 -15.12 -14.56
1037750161บ้านอุ่มยางหนองดั่ง47.40 (พอใช้)52.39 (ดี) 4.9933.20 (พอใช้)41.42 (ดี) 8.22---40.30 (พอใช้)46.91 (พอใช้) 6.610154 6.04 5.83 2.38 2.94
1037750162นาแวงหนองหัวลิง38.78 (พอใช้)33.75 (พอใช้) -5.0341.14 (พอใช้)33.50 (พอใช้) -7.64---39.96 (พอใช้)33.62 (พอใช้) -6.340155 -7.25 -7.46 -10.91 -10.35
1037750163บ้านนาสะแบง55.83 (ดี)44.00 (พอใช้) -11.8359.66 (ดี)53.50 (พอใช้) -6.16---57.75 (ดี)48.75 (ดี) -9.000156 7.88 7.67 4.22 4.78
1037750164ไม้กลอนดอนหวาย63.87 (ดี)40.05 (พอใช้) -23.8255.87 (ดี)33.30 (พอใช้) -22.57---59.87 (ดี)36.67 (ดี) -23.200157 -4.20 -4.41 -7.86 -7.30
1037750165บ้านโพนเมือง44.87 (พอใช้)38.23 (พอใช้) -6.6432.75 (พอใช้)34.00 (พอใช้) 1.25---38.81 (พอใช้)36.11 (พอใช้) -2.700158 -4.76 -4.97 -8.42 -7.86
1037750166บ้านโนนทุ่งดอนชาด32.16 (พอใช้)49.35 (ดี) 17.1924.11 (ปรับปรุง)41.28 (ดี) 17.17---28.13 (ปรับปรุง)45.32 (ปรับปรุง) 17.190159 4.45 4.24 0.79 1.35
1037750167บ้านหัวดอนขามสามัคคี34.83 (พอใช้)48.82 (พอใช้) 13.9930.22 (พอใช้)37.57 (พอใช้) 7.35---32.52 (พอใช้)43.19 (พอใช้) 10.670160 2.32 2.11 -1.34 -0.78
1037750168โนนสูงโคกกลาง55.00 (ดี)64.37 (ดี) 9.3761.00 (ดี)78.00 (ดี) 17.00---58.00 (ดี)71.18 (ดี) 13.180161 30.31 30.10 26.65 27.21
1037750169บ้านถ่อนดอนม่วง30.90 (ปรับปรุง)39.25 (พอใช้) 8.3547.80 (พอใช้)21.50 (พอใช้) -26.30---39.35 (พอใช้)30.37 (พอใช้) -8.980162 -10.50 -10.71 -14.16 -13.60
1037750170บ้านนายูง44.66 (พอใช้)40.25 (พอใช้) -4.4163.33 (ดี)28.25 (พอใช้) -35.08---54.00 (ดี)34.25 (ดี) -19.750163 -6.62 -6.83 -10.28 -9.72
1037750171อนุบาลเสนางคนิคม(หนองทับม้า)38.97 (พอใช้)44.36 (พอใช้) 5.3939.53 (พอใช้)30.06 (พอใช้) -9.47---39.25 (พอใช้)37.21 (พอใช้) -2.040164 -3.66 -3.87 -7.32 -6.76
1037750172บ้านบก50.58 (ดี)50.75 (ดี) 0.1749.50 (พอใช้)37.41 (ดี) -12.09---50.04 (ดี)44.08 (ดี) -5.960165 3.21 3.00 -0.45 0.11
1037750173ชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่48.65 (พอใช้)43.30 (พอใช้) -5.3542.50 (พอใช้)45.85 (พอใช้) 3.35---45.57 (พอใช้)44.57 (พอใช้) -1.000166 3.70 3.49 0.04 0.60
1037750174บ้านคึมข่า41.50 (พอใช้)40.55 (พอใช้) -0.9540.50 (พอใช้)35.90 (พอใช้) -4.60---41.00 (พอใช้)38.22 (พอใช้) -2.780167 -2.65 -2.86 -6.31 -5.75
1037750175บ้านนาสะอาด24.62 (ปรับปรุง)42.90 (พอใช้) 18.2832.50 (พอใช้)44.40 (พอใช้) 11.90---28.56 (ปรับปรุง)43.65 (ปรับปรุง) 15.090168 2.78 2.57 -0.88 -0.32
1037750176บ้านหนองคล้า41.00 (พอใช้)44.20 (พอใช้) 3.2035.85 (พอใช้)34.86 (พอใช้) -0.99---38.42 (พอใช้)39.53 (พอใช้) 1.110169 -1.34 -1.55 -5.00 -4.44
1037750177บ้านโพนทอง53.94 (ดี)55.24 (ดี) 1.3062.81 (ดี)61.14 (ดี) -1.67---58.37 (ดี)58.19 (ดี) -0.180170 17.32 17.11 13.66 14.22
1037750178บ้านโป่งหิน38.50 (พอใช้)45.25 (พอใช้) 6.7532.50 (พอใช้)43.12 (พอใช้) 10.62---35.50 (พอใช้)44.18 (พอใช้) 8.680171 3.31 3.10 -0.35 0.21
1037750179บ้านหนองโนสวนโคก59.12 (ดี)32.07 (พอใช้) -27.0549.50 (พอใช้)33.42 (พอใช้) -16.08---54.31 (ดี)32.75 (ดี) -21.560172 -8.12 -8.33 -11.78 -11.22
1037750180บ้านหนองไฮ41.31 (พอใช้)42.91 (พอใช้) 1.6043.65 (พอใช้)41.52 (พอใช้) -2.13---42.48 (พอใช้)42.22 (พอใช้) -0.260173 1.35 1.14 -2.31 -1.75
1037750181บ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วง43.61 (พอใช้)43.92 (พอใช้) 0.3144.88 (พอใช้)33.42 (พอใช้) -11.46---44.25 (พอใช้)38.67 (พอใช้) -5.580174 -2.20 -2.41 -5.86 -5.30
1037750182บ้านนาอุดม50.58 (ดี)45.83 (พอใช้) -4.7552.66 (ดี)76.33 (พอใช้) 23.67---51.62 (ดี)61.08 (ดี) 9.460175 20.21 20.00 16.55 17.11
1037750183บ้านดอนหมู39.87 (พอใช้)54.33 (ดี) 14.4651.25 (ดี)61.22 (ดี) 9.97---45.56 (พอใช้)57.77 (พอใช้) 12.210176 16.90 16.69 13.24 13.80
1037750184ชุมชนไร่สีสุก42.64 (พอใช้)51.51 (ดี) 8.8750.00 (ดี)44.77 (ดี) -5.23---46.32 (พอใช้)48.14 (พอใช้) 1.820177 7.27 7.06 3.61 4.17
1037750185บ้านหนองสามสีหนองดินดำ56.67 (ดี)46.20 (พอใช้) -10.4745.28 (พอใช้)34.33 (พอใช้) -10.95---50.98 (ดี)40.26 (ดี) -10.720178 -0.61 -0.82 -4.27 -3.71
1037750186บ้านสมสะอาดเนินกุง32.00 (พอใช้)36.43 (พอใช้) 4.4336.36 (พอใช้)30.29 (พอใช้) -6.07---34.18 (พอใช้)33.36 (พอใช้) -0.820179 -7.51 -7.72 -11.17 -10.61
1037750187บ้านโนนสมบูรณ์50.50 (ดี)50.33 (ดี) -0.1749.00 (พอใช้)62.33 (ดี) 13.33---49.75 (พอใช้)56.33 (พอใช้) 6.580180 15.46 15.25 11.80 12.36
1037750188บ้านนาหนองใหญ่38.16 (พอใช้)42.22 (พอใช้) 4.0637.27 (พอใช้)25.00 (พอใช้) -12.27---37.72 (พอใช้)33.61 (พอใช้) -4.110181 -7.26 -7.47 -10.92 -10.36
1037750189บ้านศรีราชา ()56.70 (ดี) 56.70 ()63.40 (ดี) 63.40--- ()60.05 () 60.050182 19.18 18.97 15.52 16.08
1037750190บ้านโคกกลางเหนือ39.00 (พอใช้)38.06 (พอใช้) -0.9458.00 (ดี)27.75 (พอใช้) -30.25---48.50 (พอใช้)32.90 (พอใช้) -15.600183 -7.97 -8.18 -11.63 -11.07
1037750191บ้านโนนสูง45.58 (พอใช้)54.40 (ดี) 8.8256.83 (ดี)47.90 (ดี) -8.93---51.20 (ดี)51.15 (ดี) -0.050184 10.28 10.07 6.62 7.18
1037750192บ้านนาเวียง (วรพจนานุสรณ์)38.00 (พอใช้)50.50 (ดี) 12.5046.50 (พอใช้)45.70 (ดี) -0.80---42.25 (พอใช้)48.10 (พอใช้) 5.850185 7.23 7.02 3.57 4.13
1037750193บ้านห่องเตย57.75 (ดี)55.78 (ดี) -1.9745.75 (พอใช้)54.28 (ดี) 8.53---51.75 (ดี)55.03 (ดี) 3.280186 14.16 13.95 10.50 11.06
1037750194เค็งใหญ่หนองงูเหลือม41.16 (พอใช้)38.65 (พอใช้) -2.5144.20 (พอใช้)28.54 (พอใช้) -15.66---42.68 (พอใช้)33.60 (พอใช้) -9.080187 -7.27 -7.48 -10.93 -10.37
1037750195บ้านโคกเลาะ36.16 (พอใช้)39.55 (พอใช้) 3.3923.66 (ปรับปรุง)29.88 (พอใช้) 6.22---29.91 (พอใช้)34.72 (พอใช้) 4.810188 -6.15 -6.36 -9.81 -9.25
1037750196บ้านชาด57.50 (ดี)49.20 (ดี) -8.3038.50 (พอใช้)48.60 (ดี) 10.10---48.00 (พอใช้)48.90 (พอใช้) 0.900189 8.03 7.82 4.37 4.93
1037750197บ้านดู่พัฒนา44.50 (พอใช้)55.20 (ดี) 10.7043.00 (พอใช้)36.80 (ดี) -6.20---43.75 (พอใช้)46.00 (พอใช้) 2.250190 5.13 4.92 1.47 2.03
1037750198บ้านโนนค้อ51.12 (ดี)50.78 (ดี) -0.3434.75 (พอใช้)33.85 (ดี) -0.90---42.93 (พอใช้)42.32 (พอใช้) -0.610191 1.45 1.24 -2.21 -1.65
1037750199บ้านหนองแคน28.33 (ปรับปรุง)36.75 (พอใช้) 8.4224.00 (ปรับปรุง)33.00 (พอใช้) 9.00---26.16 (ปรับปรุง)34.87 (ปรับปรุง) 8.710192 -6.00 -6.21 -9.66 -9.10
1037750200บ้านเป้า32.87 (พอใช้)45.50 (พอใช้) 12.6325.87 (ปรับปรุง)28.50 (พอใช้) 2.63---29.37 (พอใช้)37.00 (พอใช้) 7.630193 -3.87 -4.08 -7.53 -6.97
1037750201หัวดงหนองคลอง44.00 (พอใช้)46.63 (พอใช้) 2.6348.63 (พอใช้)35.00 (พอใช้) -13.63---46.31 (พอใช้)40.81 (พอใช้) -5.500194 -0.06 -0.27 -3.72 -3.16
1037750202บ้านบ่อชะเนง47.70 (พอใช้)47.58 (พอใช้) -0.1244.00 (พอใช้)47.00 (พอใช้) 3.00---45.85 (พอใช้)47.29 (พอใช้) 1.440195 6.42 6.21 2.76 3.32
1037750203บ้านคำเจริญ34.25 (พอใช้)35.55 (พอใช้) 1.3043.66 (พอใช้)27.77 (พอใช้) -15.89---38.95 (พอใช้)31.66 (พอใช้) -7.290196 -9.21 -9.42 -12.87 -12.31
1037750204ชุมชนบ้านคำพระ31.73 (พอใช้)27.88 (ปรับปรุง) -3.8529.86 (พอใช้)21.72 (ปรับปรุง) -8.14---30.80 (พอใช้)24.80 (พอใช้) -6.000197 -16.07 -16.28 -19.73 -19.17
1037750205โคกชาดกลางท่าโพธิ์35.38 (พอใช้)28.83 (ปรับปรุง) -6.5537.00 (พอใช้)23.66 (ปรับปรุง) -13.34---36.19 (พอใช้)26.25 (พอใช้) -9.940198 -14.62 -14.83 -18.28 -17.72
1037750206บ้านท่ายางชุม67.91 (ดี)39.75 (พอใช้) -28.1663.00 (ดี)31.66 (พอใช้) -31.34---65.45 (ดี)35.70 (ดี) -29.750199 -5.17 -5.38 -8.83 -8.27
1037750207ประชารัฐวิทยา36.40 (พอใช้)34.32 (พอใช้) -2.0858.80 (ดี)30.88 (พอใช้) -27.92---47.60 (พอใช้)32.60 (พอใช้) -15.000200 -8.27 -8.48 -11.93 -11.37
1037750208บ้านโนนหนามแท่ง50.50 (ดี)43.03 (พอใช้) -7.4752.27 (ดี)34.57 (พอใช้) -17.70---51.38 (ดี)38.80 (ดี) -12.580201 -2.07 -2.28 -5.73 -5.17
1037750209บ้านโนนเมือง32.85 (พอใช้)32.25 (พอใช้) -0.6021.57 (ปรับปรุง)20.00 (พอใช้) -1.57---27.21 (ปรับปรุง)26.12 (ปรับปรุง) -1.090202 -14.75 -14.96 -18.41 -17.85
1037750210บ้านขุมเหล็ก30.14 (ปรับปรุง)46.37 (พอใช้) 16.2330.71 (พอใช้)48.91 (พอใช้) 18.20---30.42 (พอใช้)47.64 (พอใช้) 17.220203 6.77 6.56 3.11 3.67
1037750211คุรุประชาสรรค์37.50 (พอใช้)51.50 (ดี) 14.0052.00 (ดี)31.60 (ดี) -20.40---44.75 (พอใช้)41.55 (พอใช้) -3.200204 0.68 0.47 -2.98 -2.42
1037750212บ้านชะแงะ61.64 (ดี)41.50 (พอใช้) -20.1460.28 (ดี)57.57 (พอใช้) -2.71---60.96 (ดี)49.53 (ดี) -11.430205 8.66 8.45 5.00 5.56
1037750213บ้านโนนค้อทุ่ง49.50 (พอใช้)38.80 (พอใช้) -10.7058.00 (ดี)38.80 (พอใช้) -19.20---53.75 (ดี)38.80 (ดี) -14.950206 -2.07 -2.28 -5.73 -5.17
1037750214บ้านหนองแก้ว56.90 (ดี)45.77 (พอใช้) -11.1364.40 (ดี)39.00 (พอใช้) -25.40---60.65 (ดี)42.38 (ดี) -18.270207 1.51 1.30 -2.15 -1.59
1037750215บ้านโพนเมืองน้อย30.00 (ปรับปรุง)30.50 (พอใช้) 0.5032.75 (พอใช้)35.16 (พอใช้) 2.41---31.37 (พอใช้)32.83 (พอใช้) 1.460208 -8.04 -8.25 -11.70 -11.14
1037750216บ้านเหล่าขวาว70.50 (ดี)45.40 (พอใช้) -25.1075.00 (ดีมาก)37.10 (พอใช้) -37.90---72.75 (ดีมาก)41.25 (ดีมาก) -31.500209 0.38 0.17 -3.28 -2.72
1037750217บ้านเวียงหลวง37.50 (พอใช้)54.58 (ดี) 17.0836.50 (พอใช้)45.16 (ดี) 8.66---37.00 (พอใช้)49.87 (พอใช้) 12.870210 9.00 8.79 5.34 5.90
1037750218บ้านคำข่า26.40 (ปรับปรุง)61.33 (ดี) 34.9318.80 (ปรับปรุง)52.00 (ดี) 33.20---22.60 (ปรับปรุง)56.66 (ปรับปรุง) 34.060211 15.79 15.58 12.13 12.69
1037750219บ้านคำน้อย49.12 (พอใช้)67.50 (ดี) 18.3856.75 (ดี)61.20 (ดี) 4.45---52.93 (ดี)64.35 (ดี) 11.420212 23.48 23.27 19.82 20.38
1037750220บ้านนาคู(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)32.20 (พอใช้)69.50 (ดีมาก) 37.3041.00 (พอใช้)60.00 (ดีมาก) 19.00---36.60 (พอใช้)64.75 (พอใช้) 28.150213 23.88 23.67 20.22 20.78
1037750221บ้านโนนแคน42.50 (พอใช้)50.58 (ดี) 8.0841.75 (พอใช้)39.66 (ดี) -2.09---42.12 (พอใช้)45.12 (พอใช้) 3.000214 4.25 4.04 0.59 1.15
1037750222หนองไหลคึมน้อยวิทยา44.87 (พอใช้)62.50 (ดี) 17.6362.87 (ดี)55.66 (ดี) -7.21---53.87 (ดี)59.08 (ดี) 5.210215 18.21 18.00 14.55 15.11
1037750223บ้านสร้างถ่อ42.36 (พอใช้)44.10 (พอใช้) 1.7450.33 (ดี)43.40 (พอใช้) -6.93---46.34 (พอใช้)43.75 (พอใช้) -2.590216 2.88 2.67 -0.78 -0.22
1037750226บ้านหนองขอน38.50 (พอใช้)15.66 (ปรับปรุง) -22.8416.75 (ปรับปรุง)24.00 (ปรับปรุง) 7.25---27.62 (ปรับปรุง)19.83 (ปรับปรุง) -7.790217 -21.04 -21.25 -24.70 -24.14
1037750227บ้านหนองแสง41.00 (พอใช้)38.16 (พอใช้) -2.8436.33 (พอใช้)25.00 (พอใช้) -11.33---38.66 (พอใช้)31.58 (พอใช้) -7.080218 -9.29 -9.50 -12.95 -12.39
1037750228บ้านโสกท่าวังหิน74.62 (ดีมาก)70.66 (ดีมาก) -3.9667.75 (ดี)80.00 (ดีมาก) 12.25---71.18 (ดีมาก)75.33 (ดีมาก) 4.150219 34.46 34.25 30.80 31.36
1037750229บ้านเสียว31.31 (พอใช้)45.37 (พอใช้) 14.0633.00 (พอใช้)41.37 (พอใช้) 8.37---32.15 (พอใช้)43.37 (พอใช้) 11.220220 2.50 2.29 -1.16 -0.60
1037750230บ้านหัวตะพาน56.76 (ดี)34.80 (พอใช้) -21.9665.76 (ดี)27.40 (พอใช้) -38.36---61.26 (ดี)31.10 (ดี) -30.160221 -9.77 -9.98 -13.43 -12.87
1037750231อนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)42.41 (พอใช้)41.50 (พอใช้) -0.9138.01 (พอใช้)29.01 (พอใช้) -9.00---40.21 (พอใช้)35.26 (พอใช้) -4.950222 -5.61 -5.82 -9.27 -8.71
1037750232ชุมชนบ้านจิกดู่49.56 (พอใช้)54.71 (ดี) 5.1565.00 (ดี)60.42 (ดี) -4.58---57.28 (ดี)57.57 (ดี) 0.290223 16.70 16.49 13.04 13.60
1037750233บ้านโพนขวาว38.64 (พอใช้)46.18 (พอใช้) 7.5439.42 (พอใช้)40.00 (พอใช้) 0.58---39.03 (พอใช้)43.09 (พอใช้) 4.060224 2.22 2.01 -1.44 -0.88
1037750234บ้านโนนผักหวาน (ปรับปรุง)47.31 (พอใช้) 47.31 (ปรับปรุง)61.45 (พอใช้) 61.45--- (ปรับปรุง)54.38 (ปรับปรุง) 54.380225 13.51 13.30 9.85 10.41
1037750235บ้านหนองเทา28.00 (ปรับปรุง)45.87 (พอใช้) 17.8740.00 (พอใช้)22.75 (พอใช้) -17.25---34.00 (พอใช้)34.31 (พอใช้) 0.310226 -6.56 -6.77 -10.22 -9.66
1037750236หนองยอดู่ในวิทยา27.90 (ปรับปรุง)25.65 (ปรับปรุง) -2.2530.30 (พอใช้)20.95 (ปรับปรุง) -9.35---29.10 (พอใช้)23.30 (พอใช้) -5.800227 -17.57 -17.78 -21.23 -20.67
1037750237บ้านกุดสิม33.28 (พอใช้)45.92 (พอใช้) 12.6425.85 (ปรับปรุง)40.92 (พอใช้) 15.07---29.57 (พอใช้)43.42 (พอใช้) 13.850228 2.55 2.34 -1.11 -0.55
1037750238บ้านโคกกลาง53.95 (ดี)41.25 (พอใช้) -12.7053.90 (ดี)29.81 (พอใช้) -24.09---53.93 (ดี)35.53 (ดี) -18.400229 -5.34 -5.55 -9.00 -8.44
1037750239บ้านดงมะยางหนองนกหอ34.50 (พอใช้)40.91 (พอใช้) 6.4133.23 (พอใช้)33.11 (พอใช้) -0.12---33.86 (พอใช้)37.01 (พอใช้) 3.150230 -3.86 -4.07 -7.52 -6.96
1037750240บ้านน้ำซับ47.83 (พอใช้)37.83 (พอใช้) -10.0031.33 (พอใช้)19.33 (พอใช้) -12.00---39.58 (พอใช้)28.58 (พอใช้) -11.000231 -12.29 -12.50 -15.95 -15.39
1037750241ประชาสามัคคี39.15 (พอใช้)39.68 (พอใช้) 0.5327.31 (พอใช้)25.68 (พอใช้) -1.63---33.23 (พอใช้)32.68 (พอใช้) -0.550232 -8.19 -8.40 -11.85 -11.29
1037750242ม่วงหนองแดงหนองกะเลา34.31 (พอใช้)46.72 (พอใช้) 12.4138.25 (พอใช้)43.11 (พอใช้) 4.86---36.28 (พอใช้)44.91 (พอใช้) 8.630233 4.04 3.83 0.38 0.94
1037750243บ้านแยหนองแคน41.63 (พอใช้)43.41 (พอใช้) 1.7839.73 (พอใช้)36.88 (พอใช้) -2.85---40.68 (พอใช้)40.15 (พอใช้) -0.530234 -0.72 -0.93 -4.38 -3.82
1037750244บ้านกุงชัย36.91 (พอใช้)27.88 (ปรับปรุง) -9.0332.44 (พอใช้)22.58 (ปรับปรุง) -9.86---34.68 (พอใช้)25.23 (พอใช้) -9.450235 -15.64 -15.85 -19.30 -18.74
1037750245บ้านจอกพัฒนา67.00 (ดี)27.00 (ปรับปรุง) -40.0068.75 (ดี)21.00 (ปรับปรุง) -47.75---67.87 (ดี)24.00 (ดี) -43.870236 -16.87 -17.08 -20.53 -19.97
1037750246บ้านดงบังโนนจานเสาเล้า26.50 (ปรับปรุง)40.83 (พอใช้) 14.3323.00 (ปรับปรุง)25.66 (พอใช้) 2.66---24.75 (ปรับปรุง)33.25 (ปรับปรุง) 8.500237 -7.62 -7.83 -11.28 -10.72
1037750247ดอนชีหนองมะยอด41.40 (พอใช้)38.45 (พอใช้) -2.9539.80 (พอใช้)38.80 (พอใช้) -1.00---40.60 (พอใช้)38.62 (พอใช้) -1.980238 -2.25 -2.46 -5.91 -5.35
1037750248บ้านหนองยาง68.75 (ดี)42.87 (พอใช้) -25.8859.25 (ดี)32.25 (พอใช้) -27.00---64.00 (ดี)37.56 (ดี) -26.440239 -3.31 -3.52 -6.97 -6.41
1037750249บ้านเหล่าฝ้าย32.80 (พอใช้)33.75 (พอใช้) 0.9533.80 (พอใช้)29.16 (พอใช้) -4.64---33.30 (พอใช้)31.45 (พอใช้) -1.850240 -9.42 -9.63 -13.08 -12.52
1037750251อนุบาลลืออำนาจ(ชุมชนเปือยหัวดง)46.60 (พอใช้)47.65 (พอใช้) 1.0545.26 (พอใช้)44.50 (พอใช้) -0.76---45.93 (พอใช้)46.08 (พอใช้) 0.150241 5.21 5.00 1.55 2.11
1037750252บ้านน้ำท่วม38.80 (พอใช้)37.96 (พอใช้) -0.8443.55 (พอใช้)35.18 (พอใช้) -8.37---41.17 (พอใช้)36.57 (พอใช้) -4.600242 -4.30 -4.51 -7.96 -7.40
1037750253บ้านยางช้า43.36 (พอใช้)41.87 (พอใช้) -1.4948.36 (พอใช้)33.75 (พอใช้) -14.61---45.86 (พอใช้)37.81 (พอใช้) -8.050243 -3.06 -3.27 -6.72 -6.16
1037750254บ้านหนองไผ่53.50 (ดี)65.25 (ดี) 11.7556.00 (ดี)68.00 (ดี) 12.00---54.75 (ดี)66.62 (ดี) 11.870244 25.75 25.54 22.09 22.65
1037750255บ้านหนองหิ้งโคกเจริญ36.50 (พอใช้)48.50 (พอใช้) 12.0030.00 (พอใช้)29.50 (พอใช้) -0.50---33.25 (พอใช้)39.00 (พอใช้) 5.750245 -1.87 -2.08 -5.53 -4.97
1037750256บ้านเหล่าฝ้ายศาลาสามัคคี44.21 (พอใช้)42.28 (พอใช้) -1.9331.00 (พอใช้)43.85 (พอใช้) 12.85---37.60 (พอใช้)43.07 (พอใช้) 5.470246 2.20 1.99 -1.46 -0.90
1037750258บ้านนาอุดม29.44 (ปรับปรุง)30.50 (พอใช้) 1.0623.33 (ปรับปรุง)21.20 (พอใช้) -2.13---26.38 (ปรับปรุง)25.85 (ปรับปรุง) -0.530247 -15.02 -15.23 -18.68 -18.12
1037750259บ้านฟ้าห่วน46.00 (พอใช้)44.80 (พอใช้) -1.2062.93 (ดี)56.20 (พอใช้) -6.73---54.46 (ดี)50.50 (ดี) -3.960248 9.63 9.42 5.97 6.53
1037750260บ้านไร่ขี41.20 (พอใช้)45.32 (พอใช้) 4.1243.77 (พอใช้)30.20 (พอใช้) -13.57---42.48 (พอใช้)37.76 (พอใช้) -4.720249 -3.11 -3.32 -6.77 -6.21
1037750261บ้านเหล่าเลิง35.25 (พอใช้)39.00 (พอใช้) 3.7519.50 (ปรับปรุง)35.00 (พอใช้) 15.50---27.37 (ปรับปรุง)37.00 (ปรับปรุง) 9.630250 -3.87 -4.08 -7.53 -6.97
1037750285ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าก่อ35.62 (พอใช้)37.47 (พอใช้) 1.8530.64 (พอใช้)31.91 (พอใช้) 1.27---33.13 (พอใช้)34.69 (พอใช้) 1.560251 -6.18 -6.39 -9.84 -9.28