รหัสโรงเรียน อ่านออกเสียง 25632564ผลต่าง อ่านรู้เรื่อง 25632564ผลต่าง รวม2ด้าน 25632564ผลต่าง ลำดับกลุ่มลำดับเขต ผลต่าง/เขตผลต่าง/จังหวัดผลต่าง/สพฐ.ผลต่าง/ประเทศ
1037750002เมืองอำนาจเจริญ 81.07 (ดีมาก) 72.88 (ดี) -8.19 75.41 (ดีมาก) 73.96 (ดี) -1.45 78.24 (ดีมาก) 73.42 (ดีมาก) -4.82 0 1 2.57 1.14 2.75 2.04
1037750003ไทยรัฐวิทยา ๙๑(บ้านโคกจักจั่น) 98.50 (ดีมาก) 58.50 (ดี) -40.00 95.00 (ดีมาก) 58.00 (ดี) -37.00 96.75 (ดีมาก) 58.25 (ดีมาก) -38.50 0 2 -12.60 -14.03 -12.42 -13.13
1037750008ชุมชนบ้านน้ำปลีก 63.22 (ดี) 78.33 (ดีมาก) 15.11 77.00 (ดีมาก) 76.00 (ดีมาก) -1.00 70.11 (ดี) 77.16 (ดี) 7.05 0 3 6.31 4.88 6.49 5.78
1037750012บ้านดอนดู่ 69.00 (ดี) 80.00 (ดีมาก) 11.00 72.75 (ดี) 80.20 (ดีมาก) 7.45 70.87 (ดี) 80.10 (ดี) 9.23 0 4 9.25 7.82 9.43 8.72
1037750013บ้านไก่คำ 69.06 (ดี) 75.62 (ดีมาก) 6.56 67.46 (ดี) 76.87 (ดีมาก) 9.41 68.26 (ดี) 76.25 (ดี) 7.99 0 5 5.40 3.97 5.58 4.87
1037750014บ่อบุโปโล 63.69 (ดี) 72.22 (ดี) 8.53 96.15 (ดีมาก) 74.55 (ดี) -21.60 79.92 (ดีมาก) 73.38 (ดีมาก) -6.54 0 6 2.53 1.10 2.71 2.00
1037750015บ้านไร่สมบูรณ์ 70.40 (ดี) 99.00 (ดีมาก) 28.60 63.40 (ดี) 94.00 (ดีมาก) 30.60 66.90 (ดี) 96.50 (ดี) 29.60 0 7 25.65 24.22 25.83 25.12
1037750017โคกศรีหนองคลอง 65.75 (ดี) 92.66 (ดีมาก) 26.91 65.00 (ดี) 78.00 (ดีมาก) 13.00 65.37 (ดี) 85.33 (ดี) 19.96 0 8 14.48 13.05 14.66 13.95
1037750018บ้านโคกค่าย 54.80 (ดี) 65.33 (ดี) 10.53 77.60 (ดีมาก) 67.33 (ดี) -10.27 66.20 (ดี) 66.33 (ดี) 0.13 0 9 -4.52 -5.95 -4.34 -5.05
1037750020บ้านโนนหนามแท่ง 77.33 (ดีมาก) 72.33 (ดี) -5.00 81.66 (ดีมาก) 85.00 (ดี) 3.34 79.50 (ดีมาก) 78.66 (ดีมาก) -0.84 0 10 7.81 6.38 7.99 7.28
1037750022โสกโดนคำไหลคำเตย 62.75 (ดี) 52.40 (ดี) -10.35 61.83 (ดี) 49.60 (ดี) -12.23 62.29 (ดี) 51.00 (ดี) -11.29 0 11 -19.85 -21.28 -19.67 -20.38
1037750023บ้านทับเมย 74.40 (ดี) 61.86 (ดี) -12.54 86.13 (ดีมาก) 65.86 (ดี) -20.27 80.26 (ดีมาก) 63.86 (ดีมาก) -16.40 0 12 -6.99 -8.42 -6.81 -7.52
1037750024ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือม 72.00 (ดี) 48.66 (พอใช้) -23.34 79.66 (ดีมาก) 73.55 (พอใช้) -6.11 75.83 (ดีมาก) 61.11 (ดีมาก) -14.72 0 13 -9.74 -11.17 -9.56 -10.27
1037750026มิ่งมงคล 77.27 (ดีมาก) 70.00 (ดี) -7.27 57.45 (ดี) 39.80 (ดี) -17.65 67.36 (ดี) 54.90 (ดี) -12.46 0 14 -15.95 -17.38 -15.77 -16.48
1037750027นาผือโคกกอก 76.00 (ดีมาก) 38.76 (พอใช้) -37.24 75.66 (ดีมาก) 50.76 (พอใช้) -24.90 75.83 (ดีมาก) 44.76 (ดีมาก) -31.07 0 15 -26.09 -27.52 -25.91 -26.62
1037750028บ้านกุดปลาดุก 60.70 (ดี) 85.52 (ดีมาก) 24.82 82.35 (ดีมาก) 84.96 (ดีมาก) 2.61 71.52 (ดี) 85.24 (ดี) 13.72 0 16 14.39 12.96 14.57 13.86
1037750029บ้านวังแคน 92.00 (ดีมาก) 92.00 (ดีมาก) 87.60 (ดีมาก) 80.66 (ดีมาก) -6.94 89.80 (ดีมาก) 86.33 (ดีมาก) -3.47 0 17 15.48 14.05 15.66 14.95
1037750031บ้านโคกสูง 73.50 (ดี) 88.00 (ดีมาก) 14.50 88.00 (ดีมาก) 56.00 (ดีมาก) -32.00 80.75 (ดีมาก) 72.00 (ดีมาก) -8.75 0 18 1.15 -0.28 1.33 0.62
1037750033บ้านเหล่าหนาด 27.00 (พอใช้) 86.00 (ดีมาก) 59.00 28.00 (พอใช้) 68.00 (ดีมาก) 40.00 27.50 (พอใช้) 77.00 (พอใช้) 49.50 0 19 6.15 4.72 6.33 5.62
1037750034บ้านโคกช้างฮ้าย 65.16 (ดี) 54.42 (ดี) -10.74 74.83 (ดี) 69.00 (ดี) -5.83 70.00 (ดี) 61.71 (ดี) -8.29 0 20 -9.14 -10.57 -8.96 -9.67
1037750035บ้านนาโพธิ์ 51.50 (ดี) 78.40 (ดีมาก) 26.90 54.00 (ดี) 83.20 (ดีมาก) 29.20 52.75 (ดี) 80.80 (ดี) 28.05 0 21 9.95 8.52 10.13 9.42
1037750036บ้านดงสวาง 98.33 (ดีมาก) 44.50 (พอใช้) -53.83 86.66 (ดีมาก) 66.00 (พอใช้) -20.66 92.50 (ดีมาก) 55.25 (ดีมาก) -37.25 0 22 -15.60 -17.03 -15.42 -16.13
1037750037บ้านนาสีนวน 42.00 (พอใช้) 47.45 (พอใช้) 5.45 55.20 (ดี) 61.27 (พอใช้) 6.07 48.60 (พอใช้) 54.36 (พอใช้) 5.76 0 23 -16.49 -17.92 -16.31 -17.02
1037750038ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์ 96.80 (ดีมาก) 66.00 (ดี) -30.80 70.40 (ดี) 54.57 (ดี) -15.83 83.60 (ดีมาก) 60.28 (ดีมาก) -23.32 0 24 -10.57 -12.00 -10.39 -11.10
1037750042บ้านนาหมอม้า 94.28 (ดีมาก) 97.80 (ดีมาก) 3.52 93.42 (ดีมาก) 92.00 (ดีมาก) -1.42 93.85 (ดีมาก) 94.90 (ดีมาก) 1.05 0 25 24.05 22.62 24.23 23.52
1037750044แก้งกฐินภูจำปา 87.75 (ดีมาก) 62.00 (ดี) -25.75 90.50 (ดีมาก) 85.00 (ดี) -5.50 89.12 (ดีมาก) 73.50 (ดีมาก) -15.62 0 26 2.65 1.22 2.83 2.12
1037750045บ้านนาคำสามัคคี 15.00 (ปรับปรุง) 70.00 (ดี) 55.00 65.00 (ดี) 75.14 (ดี) 10.14 40.00 (พอใช้) 72.57 (พอใช้) 32.57 0 27 1.72 0.29 1.90 1.19
1037750046บ้านนายม 89.60 (ดีมาก) 89.40 (ดีมาก) -0.20 79.06 (ดีมาก) 85.80 (ดีมาก) 6.74 84.33 (ดีมาก) 87.60 (ดีมาก) 3.27 0 28 16.75 15.32 16.93 16.22
1037750047บ้านนาเยีย 80.00 (ดีมาก) 91.14 (ดีมาก) 11.14 93.11 (ดีมาก) 80.85 (ดีมาก) -12.26 86.55 (ดีมาก) 86.00 (ดีมาก) -0.55 0 29 15.15 13.72 15.33 14.62
1037750048บ้านนาดอกไม้ 93.71 (ดีมาก) 100.00 (ดีมาก) 6.29 91.42 (ดีมาก) 95.00 (ดีมาก) 3.58 92.57 (ดีมาก) 97.50 (ดีมาก) 4.93 0 30 26.65 25.22 26.83 26.12
1037750049หนองแห่โนนสมบูรณ์ 88.66 (ดีมาก) 50.66 (ดี) -38.00 72.66 (ดี) 58.00 (ดี) -14.66 80.66 (ดีมาก) 54.33 (ดีมาก) -26.33 0 31 -16.52 -17.95 -16.34 -17.05
1037750050บ้านคึมใหญ่ 96.00 (ดีมาก) 94.18 (ดีมาก) -1.82 76.85 (ดีมาก) 92.00 (ดีมาก) 15.15 86.42 (ดีมาก) 93.09 (ดีมาก) 6.67 0 32 22.24 20.81 22.42 21.71
1037750051นาแต้โคกสำราญ 95.92 (ดีมาก) 89.46 (ดีมาก) -6.46 76.08 (ดีมาก) 82.60 (ดีมาก) 6.52 86.00 (ดีมาก) 86.03 (ดีมาก) 0.03 0 33 15.18 13.75 15.36 14.65
1037750052บ้านกุดน้ำกิน 70.15 (ดี) 69.42 (ดี) -0.73 75.38 (ดีมาก) 80.85 (ดี) 5.47 72.76 (ดี) 75.14 (ดี) 2.38 0 34 4.29 2.86 4.47 3.76
1037750053บ้านภูเขาขาม 82.28 (ดีมาก) 81.23 (ดีมาก) -1.05 68.85 (ดี) 83.07 (ดีมาก) 14.22 75.57 (ดีมาก) 82.15 (ดีมาก) 6.58 0 35 11.30 9.87 11.48 10.77
1037750054บ้านหัวภู 82.85 (ดีมาก) 74.85 (ดี) -8.00 64.85 (ดี) 62.85 (ดี) -2.00 73.85 (ดี) 68.85 (ดี) -5.00 0 36 -2.00 -3.43 -1.82 -2.53
1037750055บ้านดอนไร่ 36.33 (พอใช้) 76.00 (ดีมาก) 39.67 49.00 (พอใช้) 76.44 (ดีมาก) 27.44 42.66 (พอใช้) 76.22 (พอใช้) 33.56 0 37 5.37 3.94 5.55 4.84
1037750056บ้านหนองเม็ก 74.66 (ดี) 78.00 (ดีมาก) 3.34 76.66 (ดีมาก) 75.00 (ดีมาก) -1.66 75.66 (ดีมาก) 76.50 (ดีมาก) 0.84 0 38 5.65 4.22 5.83 5.12
1037750059พัฒนาสามัคคี 72.92 (ดี) 64.57 (ดี) -8.35 70.76 (ดี) 59.85 (ดี) -10.91 71.84 (ดี) 62.21 (ดี) -9.63 0 39 -8.64 -10.07 -8.46 -9.17
1037750060บ้านดงสีโท 63.20 (ดี) 74.40 (ดี) 11.20 62.00 (ดี) 55.20 (ดี) -6.80 62.60 (ดี) 64.80 (ดี) 2.20 0 40 -6.05 -7.48 -5.87 -6.58
1037750061บ้านบาก 69.42 (ดี) 46.00 (พอใช้) -23.42 86.57 (ดีมาก) 77.00 (พอใช้) -9.57 78.00 (ดีมาก) 61.50 (ดีมาก) -16.50 0 41 -9.35 -10.78 -9.17 -9.88
1037750062ขามนาเพียงโคกยาว 96.66 (ดีมาก) 64.57 (ดี) -32.09 84.00 (ดีมาก) 71.71 (ดี) -12.29 90.33 (ดีมาก) 68.14 (ดีมาก) -22.19 0 42 -2.71 -4.14 -2.53 -3.24
1037750064ห้วยไร่หาดทรายมูล 53.25 (ดี) 41.33 (พอใช้) -11.92 65.25 (ดี) 60.66 (พอใช้) -4.59 59.25 (ดี) 51.00 (ดี) -8.25 0 43 -19.85 -21.28 -19.67 -20.38
1037750068บ้านคำกลางคำสมบูรณ์ 83.66 (ดีมาก) 72.44 (ดี) -11.22 80.16 (ดีมาก) 72.44 (ดี) -7.72 81.91 (ดีมาก) 72.44 (ดีมาก) -9.47 0 44 1.59 0.16 1.77 1.06
1037750069บ้านโนนจาน 46.50 (พอใช้) 70.33 (ดี) 23.83 72.00 (ดี) 65.66 (ดี) -6.34 59.25 (ดี) 68.00 (ดี) 8.75 0 45 -2.85 -4.28 -2.67 -3.38
1037750070คำมะเบื่อแสงเพชร 84.00 (ดีมาก) 68.00 (ดี) -16.00 68.00 (ดี) 58.57 (ดี) -9.43 76.00 (ดีมาก) 63.28 (ดีมาก) -12.72 0 46 -7.57 -9.00 -7.39 -8.10
1037750071เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวาง 47.65 (พอใช้) 50.00 (ดี) 2.35 63.30 (ดี) 68.35 (ดี) 5.05 55.47 (ดี) 59.17 (ดี) 3.70 0 47 -11.68 -13.11 -11.50 -12.21
1037750072บ้านหนองบัวสงยาง 96.00 (ดีมาก) 90.88 (ดีมาก) -5.12 86.54 (ดีมาก) 87.77 (ดีมาก) 1.23 91.27 (ดีมาก) 89.33 (ดีมาก) -1.94 0 48 18.48 17.05 18.66 17.95
1037750076บ้านเชือก 84.66 (ดีมาก) 78.00 (ดีมาก) -6.66 65.00 (ดี) 65.20 (ดีมาก) 0.20 74.83 (ดี) 71.60 (ดี) -3.23 0 49 0.75 -0.68 0.93 0.22
1037750077บ้านหนองปลิง 62.72 (ดี) 39.20 (พอใช้) -23.52 74.00 (ดี) 62.40 (พอใช้) -11.60 68.36 (ดี) 50.80 (ดี) -17.56 0 50 -20.05 -21.48 -19.87 -20.58
1037750078บ้านดอนเมย 72.75 (ดี) 72.50 (ดี) -0.25 70.75 (ดี) 74.50 (ดี) 3.75 71.75 (ดี) 73.50 (ดี) 1.75 0 51 2.65 1.22 2.83 2.12
1037750080หนองนาเทิงโนนผึ้ง 60.66 (ดี) 68.00 (ดี) 7.34 81.00 (ดีมาก) 63.60 (ดี) -17.40 70.83 (ดี) 65.80 (ดี) -5.03 0 52 -5.05 -6.48 -4.87 -5.58
1037750081บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2) 88.66 (ดีมาก) 57.00 (ดี) -31.66 72.00 (ดี) 61.00 (ดี) -11.00 80.33 (ดีมาก) 59.00 (ดีมาก) -21.33 0 53 -11.85 -13.28 -11.67 -12.38
1037750082ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยง 89.33 (ดีมาก) 89.84 (ดีมาก) 0.51 80.50 (ดีมาก) 80.30 (ดีมาก) -0.20 84.91 (ดีมาก) 85.07 (ดีมาก) 0.16 0 54 14.22 12.79 14.40 13.69
1037750083บ้านถ่อนใหญ่ 70.13 (ดี) 70.75 (ดี) 0.62 79.33 (ดีมาก) 71.25 (ดี) -8.08 74.73 (ดี) 71.00 (ดี) -3.73 0 55 0.15 -1.28 0.33 -0.38
1037750084บ้านโคกก่องนคร 90.13 (ดีมาก) 83.60 (ดีมาก) -6.53 63.46 (ดี) 71.60 (ดีมาก) 8.14 76.80 (ดีมาก) 77.60 (ดีมาก) 0.80 0 56 6.75 5.32 6.93 6.22
1037750085บ้านก่อนาดี 90.80 (ดีมาก) 85.00 (ดีมาก) -5.80 89.20 (ดีมาก) 89.33 (ดีมาก) 0.13 90.00 (ดีมาก) 87.16 (ดีมาก) -2.84 0 57 16.31 14.88 16.49 15.78
1037750086อนุบาลชานุมาน 34.17 (พอใช้) 18.07 (ปรับปรุง) -16.10 49.60 (พอใช้) 37.69 (ปรับปรุง) -11.91 41.88 (พอใช้) 27.88 (พอใช้) -14.00 0 58 -42.97 -44.40 -42.79 -43.50
1037750087บ้านนาสีดา 93.81 (ดีมาก) 61.04 (ดี) -32.77 82.36 (ดีมาก) 62.72 (ดี) -19.64 88.09 (ดีมาก) 61.88 (ดีมาก) -26.21 0 59 -8.97 -10.40 -8.79 -9.50
1037750088นิคมชานุมานสงเคราะห์ 1 64.54 (ดี) 79.00 (ดีมาก) 14.46 60.54 (ดี) 64.25 (ดีมาก) 3.71 62.54 (ดี) 71.62 (ดี) 9.08 0 60 0.77 -0.66 0.95 0.24
1037750089เพียงหลวง๙ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 47.41 (พอใช้) 58.46 (ดี) 11.05 43.52 (พอใช้) 53.07 (ดี) 9.55 45.47 (พอใช้) 55.76 (พอใช้) 10.29 0 61 -15.09 -16.52 -14.91 -15.62
1037750091ชุมชนโคกสารวิทยา 66.19 (ดี) 71.53 (ดี) 5.34 71.77 (ดี) 67.84 (ดี) -3.93 68.98 (ดี) 69.69 (ดี) 0.71 0 62 -1.16 -2.59 -0.98 -1.69
1037750092บ้านคันสูง 91.66 (ดีมาก) 92.00 (ดีมาก) 0.34 86.50 (ดีมาก) 78.40 (ดีมาก) -8.10 89.08 (ดีมาก) 85.20 (ดีมาก) -3.88 0 63 14.35 12.92 14.53 13.82
1037750093บ้านคำแก้ว 57.52 (ดี) 64.95 (ดี) 7.43 68.95 (ดี) 77.90 (ดี) 8.95 63.23 (ดี) 71.42 (ดี) 8.19 0 64 0.57 -0.86 0.75 0.04
1037750094บ้านคำเดือย 74.00 (ดี) 64.89 (ดี) -9.11 75.70 (ดีมาก) 57.37 (ดี) -18.33 74.85 (ดี) 61.13 (ดี) -13.72 0 65 -9.72 -11.15 -9.54 -10.25
1037750097บ้านหินสิ่ว 64.33 (ดี) 63.00 (ดี) -1.33 57.83 (ดี) 74.00 (ดี) 16.17 61.08 (ดี) 68.50 (ดี) 7.42 0 66 -2.35 -3.78 -2.17 -2.88
1037750099บ้านโนนกุง 64.77 (ดี) 66.44 (ดี) 1.67 70.66 (ดี) 62.22 (ดี) -8.44 67.72 (ดี) 64.33 (ดี) -3.39 0 67 -6.52 -7.95 -6.34 -7.05
1037750100บ้านหนองแมงดา 73.28 (ดี) 78.00 (ดีมาก) 4.72 65.57 (ดี) 66.40 (ดีมาก) 0.83 69.42 (ดี) 72.20 (ดี) 2.78 0 68 1.35 -0.08 1.53 0.82
1037750101บ้านห้วยทม 73.09 (ดี) 29.00 (พอใช้) -44.09 50.72 (ดี) 46.50 (พอใช้) -4.22 61.90 (ดี) 37.75 (ดี) -24.15 0 69 -33.10 -34.53 -32.92 -33.63
1037750102นาเจริญหนองแดง 66.74 (ดี) 85.15 (ดีมาก) 18.41 61.84 (ดี) 80.04 (ดีมาก) 18.20 64.29 (ดี) 82.60 (ดี) 18.31 0 70 11.75 10.32 11.93 11.22
1037750103บ้านโคกก่ง 67.75 (ดี) 51.85 (ดี) -15.90 64.00 (ดี) 66.28 (ดี) 2.28 65.87 (ดี) 59.07 (ดี) -6.80 0 71 -11.78 -13.21 -11.60 -12.31
1037750104บ้านบุ่งเขียว 73.68 (ดี) 82.48 (ดีมาก) 8.80 73.92 (ดี) 70.82 (ดีมาก) -3.10 73.80 (ดี) 76.65 (ดี) 2.85 0 72 5.80 4.37 5.98 5.27
1037750106บ้านหินกองสามัคคี 97.20 (ดีมาก) 87.71 (ดีมาก) -9.49 71.60 (ดี) 79.71 (ดีมาก) 8.11 84.40 (ดีมาก) 83.71 (ดีมาก) -0.69 0 73 12.86 11.43 13.04 12.33
1037750107บ้านพุทธรักษา 59.00 (ดี) 76.00 (ดีมาก) 17.00 70.25 (ดี) 80.54 (ดีมาก) 10.29 64.62 (ดี) 78.27 (ดี) 13.65 0 74 7.42 5.99 7.60 6.89
1037750109บ้านหินขัน 78.33 (ดีมาก) 60.00 (ดี) -18.33 62.33 (ดี) 76.00 (ดี) 13.67 70.33 (ดี) 68.00 (ดี) -2.33 0 75 -2.85 -4.28 -2.67 -3.38
1037750110บ้านโสกกระแต้ 59.50 (ดี) 26.80 (พอใช้) -32.70 44.83 (พอใช้) 35.60 (พอใช้) -9.23 52.16 (ดี) 31.20 (ดี) -20.96 0 76 -39.65 -41.08 -39.47 -40.18
1037750111อนุบาลปทุมราชวงศา 72.89 (ดี) 69.01 (ดี) -3.88 65.41 (ดี) 58.44 (ดี) -6.97 69.15 (ดี) 63.73 (ดี) -5.42 0 77 -7.12 -8.55 -6.94 -7.65
1037750112บ้านทวีผล 80.00 (ดีมาก) 48.50 (พอใช้) -31.50 66.66 (ดี) 48.50 (พอใช้) -18.16 73.33 (ดี) 48.50 (ดี) -24.83 0 78 -22.35 -23.78 -22.17 -22.88
1037750113บ้านหนองแสง 69.60 (ดี) 77.71 (ดีมาก) 8.11 69.40 (ดี) 80.28 (ดีมาก) 10.88 69.50 (ดี) 79.00 (ดี) 9.50 0 79 8.15 6.72 8.33 7.62
1037750114บ้านโนนสำราญ 50.00 (ดี) 89.33 (ดีมาก) 39.33 60.00 (ดี) 67.33 (ดีมาก) 7.33 55.00 (ดี) 78.33 (ดี) 23.33 0 80 7.48 6.05 7.66 6.95
1037750115บ้านห้วยงูเหลือม 81.66 (ดีมาก) 84.00 (ดีมาก) 2.34 74.66 (ดี) 75.00 (ดีมาก) 0.34 78.16 (ดีมาก) 79.50 (ดีมาก) 1.34 0 81 8.65 7.22 8.83 8.12
1037750116บ้านสามัคคี 68.16 (ดี) 75.33 (ดีมาก) 7.17 56.33 (ดี) 64.66 (ดีมาก) 8.33 62.25 (ดี) 70.00 (ดี) 7.75 0 82 -0.85 -2.28 -0.67 -1.38
1037750117บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี) 74.57 (ดี) 45.63 (พอใช้) -28.94 68.00 (ดี) 56.90 (พอใช้) -11.10 71.28 (ดี) 51.27 (ดี) -20.01 0 83 -19.58 -21.01 -19.40 -20.11
1037750118บ้านตาด 70.71 (ดี) 50.00 (ดี) -20.71 62.42 (ดี) 45.33 (ดี) -17.09 66.57 (ดี) 47.66 (ดี) -18.91 0 84 -23.19 -24.62 -23.01 -23.72
1037750119สามแยกผดุงวิทย์ 79.50 (ดีมาก) 49.75 (พอใช้) -29.75 77.75 (ดีมาก) 55.62 (พอใช้) -22.13 78.62 (ดีมาก) 52.68 (ดีมาก) -25.94 0 85 -18.17 -19.60 -17.99 -18.70
1037750120บ้านโค้งอร่าม 74.00 (ดี) 56.66 (ดี) -17.34 84.00 (ดีมาก) 75.33 (ดี) -8.67 79.00 (ดีมาก) 66.00 (ดีมาก) -13.00 0 86 -4.85 -6.28 -4.67 -5.38
1037750121บ้านคำโพน 92.22 (ดีมาก) 81.16 (ดีมาก) -11.06 85.77 (ดีมาก) 80.50 (ดีมาก) -5.27 89.00 (ดีมาก) 80.83 (ดีมาก) -8.17 0 87 9.98 8.55 10.16 9.45
1037750122บ้านหินกอง(บ้านนามน) 97.66 (ดีมาก) 88.90 (ดีมาก) -8.76 84.66 (ดีมาก) 69.09 (ดีมาก) -15.57 91.16 (ดีมาก) 79.00 (ดีมาก) -12.16 0 88 8.15 6.72 8.33 7.62
1037750123บ้านดอนชาด 61.33 (ดี) 62.66 (ดี) 1.33 55.33 (ดี) 59.33 (ดี) 4.00 58.33 (ดี) 61.00 (ดี) 2.67 0 89 -9.85 -11.28 -9.67 -10.38
1037750125บ้านนิคม 90.75 (ดีมาก) 75.71 (ดีมาก) -15.04 83.00 (ดีมาก) 71.42 (ดีมาก) -11.58 86.87 (ดีมาก) 73.57 (ดีมาก) -13.30 0 90 2.72 1.29 2.90 2.19
1037750126บ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี) 73.84 (ดี) 84.70 (ดีมาก) 10.86 66.92 (ดี) 81.10 (ดีมาก) 14.18 70.38 (ดี) 82.90 (ดี) 12.52 0 91 12.05 10.62 12.23 11.52
1037750127บ้านห้วย(คุรุประชาคาร) 66.00 (ดี) 62.00 (ดี) -4.00 57.69 (ดี) 65.20 (ดี) 7.51 61.84 (ดี) 63.60 (ดี) 1.76 0 92 -7.25 -8.68 -7.07 -7.78
1037750128บ้านสว่างใต้ 91.81 (ดีมาก) 73.16 (ดี) -18.65 90.18 (ดีมาก) 95.33 (ดี) 5.15 91.00 (ดีมาก) 84.25 (ดีมาก) -6.75 0 93 13.40 11.97 13.58 12.87
1037750129บ้านหนองสะโน 73.00 (ดี) 82.00 (ดีมาก) 9.00 57.00 (ดี) 74.00 (ดีมาก) 17.00 65.00 (ดี) 78.00 (ดี) 13.00 0 94 7.15 5.72 7.33 6.62
1037750130บ้านดอนดู่ 80.33 (ดีมาก) 87.50 (ดีมาก) 7.17 75.66 (ดีมาก) 79.75 (ดีมาก) 4.09 78.00 (ดีมาก) 83.62 (ดีมาก) 5.62 0 95 12.77 11.34 12.95 12.24
1037750131บ้านคำน้อย 59.20 (ดี) 57.00 (ดี) -2.20 64.00 (ดี) 49.00 (ดี) -15.00 61.60 (ดี) 53.00 (ดี) -8.60 0 96 -17.85 -19.28 -17.67 -18.38
1037750132บ้านโคกพระวินัยดี 58.61 (ดี) 35.66 (พอใช้) -22.95 75.07 (ดีมาก) 63.33 (พอใช้) -11.74 66.84 (ดี) 49.50 (ดี) -17.34 0 97 -21.35 -22.78 -21.17 -21.88
1037750133บ้านลือนาคำ 81.50 (ดีมาก) 86.00 (ดีมาก) 4.50 66.20 (ดี) 84.16 (ดีมาก) 17.96 73.85 (ดี) 85.08 (ดี) 11.23 0 98 14.23 12.80 14.41 13.70
1037750134บ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภา 88.00 (ดีมาก) 97.50 (ดีมาก) 9.50 61.33 (ดี) 64.00 (ดีมาก) 2.67 74.66 (ดี) 80.75 (ดี) 6.09 0 99 9.90 8.47 10.08 9.37
1037750135บ้านแสนสุข 87.66 (ดีมาก) 96.28 (ดีมาก) 8.62 79.33 (ดีมาก) 81.71 (ดีมาก) 2.38 83.50 (ดีมาก) 89.00 (ดีมาก) 5.50 0 100 18.15 16.72 18.33 17.62
1037750136หนองลุมพุกหนองยางสามัคคี 56.75 (ดี) 13.77 (ปรับปรุง) -42.98 61.75 (ดี) 51.55 (ปรับปรุง) -10.20 59.25 (ดี) 32.66 (ดี) -26.59 0 101 -38.19 -39.62 -38.01 -38.72
1037750137บ้านโสกใหญ่ 73.70 (ดี) 87.69 (ดีมาก) 13.99 82.00 (ดีมาก) 89.69 (ดีมาก) 7.69 77.85 (ดีมาก) 88.69 (ดีมาก) 10.84 0 102 17.84 16.41 18.02 17.31
1037750139บ้านเกษมสุข 75.11 (ดีมาก) 79.55 (ดีมาก) 4.44 83.55 (ดีมาก) 80.88 (ดีมาก) -2.67 79.33 (ดีมาก) 80.22 (ดีมาก) 0.89 0 103 9.37 7.94 9.55 8.84
1037750142หนองข่าป่าหวาย 82.28 (ดีมาก) 79.60 (ดีมาก) -2.68 77.42 (ดีมาก) 64.53 (ดีมาก) -12.89 79.85 (ดีมาก) 72.06 (ดีมาก) -7.79 0 104 1.21 -0.22 1.39 0.68
1037750144สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนา 89.00 (ดีมาก) 50.85 (ดี) -38.15 94.00 (ดีมาก) 76.00 (ดี) -18.00 91.50 (ดีมาก) 63.42 (ดีมาก) -28.08 0 105 -7.43 -8.86 -7.25 -7.96
1037750145บ้านโนนงาม 89.14 (ดีมาก) 88.28 (ดีมาก) -0.86 71.85 (ดี) 91.42 (ดีมาก) 19.57 80.50 (ดีมาก) 89.85 (ดีมาก) 9.35 0 106 19.00 17.57 19.18 18.47
1037750146ม่วงโป้หนองน้ำขุ่น 69.39 (ดี) 45.17 (พอใช้) -24.22 58.26 (ดี) 65.29 (พอใช้) 7.03 63.82 (ดี) 55.23 (ดี) -8.59 0 107 -15.62 -17.05 -15.44 -16.15
1037750147อนุบาลพนา(อุดมวิทยากร) 80.92 (ดีมาก) 82.09 (ดีมาก) 1.17 74.15 (ดี) 83.23 (ดีมาก) 9.08 77.53 (ดีมาก) 82.66 (ดีมาก) 5.13 0 108 11.81 10.38 11.99 11.28
1037750149บ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์) 81.00 (ดีมาก) 76.00 (ดีมาก) -5.00 71.40 (ดี) 90.75 (ดีมาก) 19.35 76.20 (ดีมาก) 83.37 (ดีมาก) 7.17 0 109 12.52 11.09 12.70 11.99
1037750150ชุมชนบ้านเสารีก 68.76 (ดี) 76.93 (ดีมาก) 8.17 80.15 (ดีมาก) 71.33 (ดีมาก) -8.82 74.46 (ดี) 74.13 (ดี) -0.33 0 110 3.28 1.85 3.46 2.75
1037750151บ้านม่วงสวาสดิ์ 82.50 (ดีมาก) 78.00 (ดีมาก) -4.50 93.00 (ดีมาก) 66.00 (ดีมาก) -27.00 87.75 (ดีมาก) 72.00 (ดีมาก) -15.75 0 111 1.15 -0.28 1.33 0.62
1037750154บ้านจิก 56.00 (ดี) 81.33 (ดีมาก) 25.33 79.00 (ดีมาก) 74.00 (ดีมาก) -5.00 67.50 (ดี) 77.66 (ดี) 10.16 0 112 6.81 5.38 6.99 6.28
1037750155บ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์) 94.33 (ดีมาก) 74.88 (ดี) -19.45 77.66 (ดีมาก) 79.22 (ดี) 1.56 86.00 (ดีมาก) 77.05 (ดีมาก) -8.95 0 113 6.20 4.77 6.38 5.67
1037750156บ้านจานลาน 88.16 (ดีมาก) 83.64 (ดีมาก) -4.52 75.83 (ดีมาก) 67.88 (ดีมาก) -7.95 82.00 (ดีมาก) 75.76 (ดีมาก) -6.24 0 114 4.91 3.48 5.09 4.38
1037750157บ้านโนนหวางโนนกุง 98.00 (ดีมาก) 93.00 (ดีมาก) -5.00 92.00 (ดีมาก) 90.00 (ดีมาก) -2.00 95.00 (ดีมาก) 91.50 (ดีมาก) -3.50 0 115 20.65 19.22 20.83 20.12
1037750158บ้านผึ้ง 50.25 (ดี) 77.33 (ดีมาก) 27.08 50.75 (ดี) 58.00 (ดีมาก) 7.25 50.50 (ดี) 67.66 (ดี) 17.16 0 116 -3.19 -4.62 -3.01 -3.72
1037750159บ้านดอนแดงนาโนน 54.00 (ดี) 70.00 (ดี) 16.00 72.00 (ดี) 67.33 (ดี) -4.67 63.00 (ดี) 68.66 (ดี) 5.66 0 117 -2.19 -3.62 -2.01 -2.72
1037750160บ้านศรีคุณ(คุรุประชาวิทยา) 91.42 (ดีมาก) 83.00 (ดีมาก) -8.42 76.28 (ดีมาก) 92.00 (ดีมาก) 15.72 83.85 (ดีมาก) 87.50 (ดีมาก) 3.65 0 118 16.65 15.22 16.83 16.12
1037750161บ้านอุ่มยางหนองดั่ง 92.00 (ดีมาก) 66.66 (ดี) -25.34 70.33 (ดี) 63.00 (ดี) -7.33 81.16 (ดีมาก) 64.83 (ดีมาก) -16.33 0 119 -6.02 -7.45 -5.84 -6.55
1037750162นาแวงหนองหัวลิง 94.66 (ดีมาก) 86.40 (ดีมาก) -8.26 67.33 (ดี) 81.60 (ดีมาก) 14.27 81.00 (ดีมาก) 84.00 (ดีมาก) 3.00 0 120 13.15 11.72 13.33 12.62
1037750163บ้านนาสะแบง 65.50 (ดี) 91.00 (ดีมาก) 25.50 80.75 (ดีมาก) 78.00 (ดีมาก) -2.75 73.12 (ดี) 84.50 (ดี) 11.38 0 121 13.65 12.22 13.83 13.12
1037750164ไม้กลอนดอนหวาย 96.00 (ดีมาก) 83.55 (ดีมาก) -12.45 86.60 (ดีมาก) 57.33 (ดีมาก) -29.27 91.30 (ดีมาก) 70.44 (ดีมาก) -20.86 0 122 -0.41 -1.84 -0.23 -0.94
1037750165บ้านโพนเมือง 60.00 (ดี) 36.20 (พอใช้) -23.80 56.80 (ดี) 33.60 (พอใช้) -23.20 58.40 (ดี) 34.90 (ดี) -23.50 0 123 -35.95 -37.38 -35.77 -36.48
1037750167บ้านหัวดอนขามสามัคคี 71.07 (ดี) 85.05 (ดีมาก) 13.98 69.23 (ดี) 85.41 (ดีมาก) 16.18 70.15 (ดี) 85.23 (ดี) 15.08 0 124 14.38 12.95 14.56 13.85
1037750168โนนสูงโคกกลาง 82.30 (ดีมาก) 88.00 (ดีมาก) 5.70 78.30 (ดีมาก) 81.80 (ดีมาก) 3.50 80.30 (ดีมาก) 84.90 (ดีมาก) 4.60 0 125 14.05 12.62 14.23 13.52
1037750169บ้านถ่อนดอนม่วง 90.66 (ดีมาก) 92.80 (ดีมาก) 2.14 86.66 (ดีมาก) 86.00 (ดีมาก) -0.66 88.66 (ดีมาก) 89.40 (ดีมาก) 0.74 0 126 18.55 17.12 18.73 18.02
1037750171อนุบาลเสนางคนิคม(หนองทับม้า) 86.05 (ดีมาก) 82.71 (ดีมาก) -3.34 76.27 (ดีมาก) 63.02 (ดีมาก) -13.25 81.16 (ดีมาก) 72.87 (ดีมาก) -8.29 0 127 2.02 0.59 2.20 1.49
1037750172บ้านบก 79.33 (ดีมาก) 60.77 (ดี) -18.56 63.66 (ดี) 76.11 (ดี) 12.45 71.50 (ดี) 68.44 (ดี) -3.06 0 128 -2.41 -3.84 -2.23 -2.94
1037750173ชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่ 68.35 (ดี) 56.87 (ดี) -11.48 60.58 (ดี) 61.00 (ดี) 0.42 64.47 (ดี) 58.93 (ดี) -5.54 0 129 -11.92 -13.35 -11.74 -12.45
1037750174บ้านคึมข่า 92.66 (ดีมาก) 74.50 (ดี) -18.16 82.33 (ดีมาก) 75.75 (ดี) -6.58 87.50 (ดีมาก) 75.12 (ดีมาก) -12.38 0 130 4.27 2.84 4.45 3.74
1037750175บ้านนาสะอาด 64.80 (ดี) 48.00 (พอใช้) -16.80 80.40 (ดีมาก) 55.66 (พอใช้) -24.74 72.60 (ดี) 51.83 (ดี) -20.77 0 131 -19.02 -20.45 -18.84 -19.55
1037750176บ้านหนองคล้า 93.71 (ดีมาก) 90.00 (ดีมาก) -3.71 81.14 (ดีมาก) 78.60 (ดีมาก) -2.54 87.42 (ดีมาก) 84.30 (ดีมาก) -3.12 0 132 13.45 12.02 13.63 12.92
1037750177บ้านโพนทอง 58.06 (ดี) 34.96 (พอใช้) -23.10 51.25 (ดี) 46.88 (พอใช้) -4.37 54.65 (ดี) 40.92 (ดี) -13.73 0 133 -29.93 -31.36 -29.75 -30.46
1037750179บ้านหนองโนสวนโคก 39.20 (พอใช้) 36.00 (พอใช้) -3.20 48.00 (พอใช้) 64.00 (พอใช้) 16.00 43.60 (พอใช้) 50.00 (พอใช้) 6.40 0 134 -20.85 -22.28 -20.67 -21.38
1037750180บ้านหนองไฮ 67.47 (ดี) 77.00 (ดีมาก) 9.53 68.86 (ดี) 77.53 (ดีมาก) 8.67 68.17 (ดี) 77.26 (ดี) 9.09 0 135 6.41 4.98 6.59 5.88
1037750181บ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วง 47.83 (พอใช้) 58.12 (ดี) 10.29 54.50 (ดี) 51.75 (ดี) -2.75 51.16 (ดี) 54.93 (ดี) 3.77 0 136 -15.92 -17.35 -15.74 -16.45
1037750182บ้านนาอุดม 68.80 (ดี) 64.28 (ดี) -4.52 69.80 (ดี) 77.14 (ดี) 7.34 69.30 (ดี) 70.71 (ดี) 1.41 0 137 -0.14 -1.57 0.04 -0.67
1037750183บ้านดอนหมู 50.50 (ดี) 81.20 (ดีมาก) 30.70 57.50 (ดี) 76.40 (ดีมาก) 18.90 54.00 (ดี) 78.80 (ดี) 24.80 0 138 7.95 6.52 8.13 7.42
1037750184ชุมชนไร่สีสุก 80.12 (ดีมาก) 83.50 (ดีมาก) 3.38 83.48 (ดีมาก) 76.08 (ดีมาก) -7.40 81.80 (ดีมาก) 79.79 (ดีมาก) -2.01 0 139 8.94 7.51 9.12 8.41
1037750185บ้านหนองสามสีหนองดินดำ 82.93 (ดีมาก) 80.40 (ดีมาก) -2.53 70.93 (ดี) 78.20 (ดีมาก) 7.27 76.93 (ดีมาก) 79.30 (ดีมาก) 2.37 0 140 8.45 7.02 8.63 7.92
1037750186บ้านสมสะอาดเนินกุง 86.20 (ดีมาก) 63.68 (ดี) -22.52 76.80 (ดีมาก) 71.68 (ดี) -5.12 81.50 (ดีมาก) 67.68 (ดีมาก) -13.82 0 141 -3.17 -4.60 -2.99 -3.70
1037750187บ้านโนนสมบูรณ์ 58.66 (ดี) 80.00 (ดีมาก) 21.34 73.33 (ดี) 92.00 (ดีมาก) 18.67 66.00 (ดี) 86.00 (ดี) 20.00 0 142 15.15 13.72 15.33 14.62
1037750188บ้านนาหนองใหญ่ 84.46 (ดีมาก) 59.33 (ดี) -25.13 68.46 (ดี) 72.66 (ดี) 4.20 76.46 (ดีมาก) 66.00 (ดีมาก) -10.46 0 143 -4.85 -6.28 -4.67 -5.38
1037750190บ้านโคกกลางเหนือ 46.50 (พอใช้) 58.80 (ดี) 12.30 66.33 (ดี) 59.60 (ดี) -6.73 56.41 (ดี) 59.20 (ดี) 2.79 0 144 -11.65 -13.08 -11.47 -12.18
1037750191บ้านโนนสูง 82.66 (ดีมาก) 62.20 (ดี) -20.46 71.00 (ดี) 57.80 (ดี) -13.20 76.83 (ดีมาก) 60.00 (ดีมาก) -16.83 0 145 -10.85 -12.28 -10.67 -11.38
1037750192บ้านนาเวียง (วรพจนานุสรณ์) 93.25 (ดีมาก) 68.00 (ดี) -25.25 79.75 (ดีมาก) 56.88 (ดี) -22.87 86.50 (ดีมาก) 62.44 (ดีมาก) -24.06 0 146 -8.41 -9.84 -8.23 -8.94
1037750193บ้านห่องเตย 85.20 (ดีมาก) 54.00 (ดี) -31.20 79.60 (ดีมาก) 47.60 (ดี) -32.00 82.40 (ดีมาก) 50.80 (ดีมาก) -31.60 0 147 -20.05 -21.48 -19.87 -20.58
1037750194เค็งใหญ่หนองงูเหลือม 87.09 (ดีมาก) 76.23 (ดีมาก) -10.86 68.27 (ดี) 74.11 (ดีมาก) 5.84 77.68 (ดีมาก) 75.17 (ดีมาก) -2.51 0 148 4.32 2.89 4.50 3.79
1037750195บ้านโคกเลาะ 72.88 (ดี) 80.00 (ดีมาก) 7.12 76.88 (ดีมาก) 76.60 (ดีมาก) -0.28 74.88 (ดี) 78.30 (ดี) 3.42 0 149 7.45 6.02 7.63 6.92
1037750196บ้านชาด 63.50 (ดี) 80.50 (ดีมาก) 17.00 67.75 (ดี) 71.00 (ดีมาก) 3.25 65.62 (ดี) 75.75 (ดี) 10.13 0 150 4.90 3.47 5.08 4.37
1037750197บ้านดู่พัฒนา 71.33 (ดี) 76.33 (ดีมาก) 5.00 63.33 (ดี) 78.33 (ดีมาก) 15.00 67.33 (ดี) 77.33 (ดี) 10.00 0 151 6.48 5.05 6.66 5.95
1037750198บ้านโนนค้อ 78.40 (ดีมาก) 88.50 (ดีมาก) 10.10 69.60 (ดี) 87.00 (ดีมาก) 17.40 74.00 (ดี) 87.75 (ดี) 13.75 0 152 16.90 15.47 17.08 16.37
1037750199บ้านหนองแคน 56.00 (ดี) 30.00 (พอใช้) -26.00 73.00 (ดี) 44.00 (พอใช้) -29.00 64.50 (ดี) 37.00 (ดี) -27.50 0 153 -33.85 -35.28 -33.67 -34.38
1037750200บ้านเป้า 90.00 (ดีมาก) 96.00 (ดีมาก) 6.00 90.00 (ดีมาก) 92.00 (ดีมาก) 2.00 90.00 (ดีมาก) 94.00 (ดีมาก) 4.00 0 154 23.15 21.72 23.33 22.62
1037750201หัวดงหนองคลอง 99.25 (ดีมาก) 95.09 (ดีมาก) -4.16 88.00 (ดีมาก) 89.27 (ดีมาก) 1.27 93.62 (ดีมาก) 92.18 (ดีมาก) -1.44 0 155 21.33 19.90 21.51 20.80
1037750202บ้านบ่อชะเนง 84.47 (ดีมาก) 87.66 (ดีมาก) 3.19 80.82 (ดีมาก) 86.33 (ดีมาก) 5.51 82.64 (ดีมาก) 87.00 (ดีมาก) 4.36 0 156 16.15 14.72 16.33 15.62
1037750203บ้านคำเจริญ 99.00 (ดีมาก) 77.20 (ดีมาก) -21.80 72.00 (ดี) 76.40 (ดีมาก) 4.40 85.50 (ดีมาก) 76.80 (ดีมาก) -8.70 0 157 5.95 4.52 6.13 5.42
1037750204ชุมชนบ้านคำพระ 55.50 (ดี) 65.29 (ดี) 9.79 68.00 (ดี) 67.41 (ดี) -0.59 61.75 (ดี) 66.35 (ดี) 4.60 0 158 -4.50 -5.93 -4.32 -5.03
1037750205โคกชาดกลางท่าโพธิ์ 92.40 (ดีมาก) 97.50 (ดีมาก) 5.10 91.20 (ดีมาก) 88.50 (ดีมาก) -2.70 91.80 (ดีมาก) 93.00 (ดีมาก) 1.20 0 159 22.15 20.72 22.33 21.62
1037750206บ้านท่ายางชุม 92.33 (ดีมาก) 53.33 (ดี) -39.00 90.00 (ดีมาก) 72.66 (ดี) -17.34 91.16 (ดีมาก) 63.00 (ดีมาก) -28.16 0 160 -7.85 -9.28 -7.67 -8.38
1037750207ประชารัฐวิทยา 66.80 (ดี) 82.60 (ดีมาก) 15.80 94.60 (ดีมาก) 89.80 (ดีมาก) -4.80 80.70 (ดีมาก) 86.20 (ดีมาก) 5.50 0 161 15.35 13.92 15.53 14.82
1037750208บ้านโนนหนามแท่ง 93.66 (ดีมาก) 94.80 (ดีมาก) 1.14 89.00 (ดีมาก) 88.40 (ดีมาก) -0.60 91.33 (ดีมาก) 91.60 (ดีมาก) 0.27 0 162 20.75 19.32 20.93 20.22
1037750209บ้านโนนเมือง 87.25 (ดีมาก) 76.40 (ดีมาก) -10.85 82.50 (ดีมาก) 82.40 (ดีมาก) -0.10 84.87 (ดีมาก) 79.40 (ดีมาก) -5.47 0 163 8.55 7.12 8.73 8.02
1037750210บ้านขุมเหล็ก 60.40 (ดี) 58.40 (ดี) -2.00 85.60 (ดีมาก) 73.20 (ดี) -12.40 73.00 (ดี) 65.80 (ดี) -7.20 0 164 -5.05 -6.48 -4.87 -5.58
1037750211คุรุประชาสรรค์ 92.00 (ดีมาก) 77.33 (ดีมาก) -14.67 81.60 (ดีมาก) 68.66 (ดีมาก) -12.94 86.80 (ดีมาก) 73.00 (ดีมาก) -13.80 0 165 2.15 0.72 2.33 1.62
1037750212บ้านชะแงะ 70.28 (ดี) 69.20 (ดี) -1.08 87.14 (ดีมาก) 79.60 (ดี) -7.54 78.71 (ดีมาก) 74.40 (ดีมาก) -4.31 0 166 3.55 2.12 3.73 3.02
1037750213บ้านโนนค้อทุ่ง 56.00 (ดี) 73.60 (ดี) 17.60 63.42 (ดี) 69.80 (ดี) 6.38 59.71 (ดี) 71.70 (ดี) 11.99 0 167 0.85 -0.58 1.03 0.32
1037750214บ้านหนองแก้ว 90.88 (ดีมาก) 85.23 (ดีมาก) -5.65 75.55 (ดีมาก) 77.69 (ดีมาก) 2.14 83.22 (ดีมาก) 81.46 (ดีมาก) -1.76 0 168 10.61 9.18 10.79 10.08
1037750215บ้านโพนเมืองน้อย 36.20 (พอใช้) 89.75 (ดีมาก) 53.55 47.00 (พอใช้) 83.75 (ดีมาก) 36.75 41.60 (พอใช้) 86.75 (พอใช้) 45.15 0 169 15.90 14.47 16.08 15.37
1037750216บ้านเหล่าขวาว 100.00 (ดีมาก) 97.77 (ดีมาก) -2.23 93.50 (ดีมาก) 94.66 (ดีมาก) 1.16 96.75 (ดีมาก) 96.22 (ดีมาก) -0.53 0 170 25.37 23.94 25.55 24.84
1037750217บ้านเวียงหลวง 90.00 (ดีมาก) 78.00 (ดีมาก) -12.00 80.00 (ดีมาก) 82.00 (ดีมาก) 2.00 85.00 (ดีมาก) 80.00 (ดีมาก) -5.00 0 171 9.15 7.72 9.33 8.62
1037750218บ้านคำข่า 45.20 (พอใช้) 70.00 (ดี) 24.80 56.00 (ดี) 73.33 (ดี) 17.33 50.60 (ดี) 71.66 (ดี) 21.06 0 172 0.81 -0.62 0.99 0.28
1037750219บ้านคำน้อย 97.00 (ดีมาก) 95.50 (ดีมาก) -1.50 90.50 (ดีมาก) 90.00 (ดีมาก) -0.50 93.75 (ดีมาก) 92.75 (ดีมาก) -1.00 0 173 21.90 20.47 22.08 21.37
1037750223บ้านสร้างถ่อ 83.50 (ดีมาก) 60.76 (ดี) -22.74 83.16 (ดีมาก) 70.30 (ดี) -12.86 83.33 (ดีมาก) 65.53 (ดีมาก) -17.80 0 174 -5.32 -6.75 -5.14 -5.85
1037750226บ้านหนองขอน 72.66 (ดี) 76.00 (ดีมาก) 3.34 84.66 (ดีมาก) 74.33 (ดีมาก) -10.33 78.66 (ดีมาก) 75.16 (ดีมาก) -3.50 0 175 4.31 2.88 4.49 3.78
1037750228บ้านโสกท่าวังหิน 94.00 (ดีมาก) 93.11 (ดีมาก) -0.89 89.42 (ดีมาก) 78.88 (ดีมาก) -10.54 91.71 (ดีมาก) 86.00 (ดีมาก) -5.71 0 176 15.15 13.72 15.33 14.62
1037750229บ้านเสียว 94.00 (ดีมาก) 73.60 (ดี) -20.40 79.00 (ดีมาก) 73.60 (ดี) -5.40 86.50 (ดีมาก) 73.60 (ดีมาก) -12.90 0 177 2.75 1.32 2.93 2.22
1037750230บ้านหัวตะพาน 86.47 (ดีมาก) 72.18 (ดี) -14.29 57.29 (ดี) 67.63 (ดี) 10.34 71.88 (ดี) 69.90 (ดี) -1.98 0 178 -0.95 -2.38 -0.77 -1.48
1037750231อนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 79.17 (ดีมาก) 73.21 (ดี) -5.96 72.87 (ดี) 79.56 (ดี) 6.69 76.02 (ดีมาก) 76.39 (ดีมาก) 0.37 0 179 5.54 4.11 5.72 5.01
1037750232ชุมชนบ้านจิกดู่ 95.14 (ดีมาก) 82.00 (ดีมาก) -13.14 92.57 (ดีมาก) 90.28 (ดีมาก) -2.29 93.85 (ดีมาก) 86.14 (ดีมาก) -7.71 0 180 15.29 13.86 15.47 14.76
1037750233บ้านโพนขวาว 97.33 (ดีมาก) 98.00 (ดีมาก) 0.67 90.66 (ดีมาก) 86.66 (ดีมาก) -4.00 94.00 (ดีมาก) 92.33 (ดีมาก) -1.67 0 181 21.48 20.05 21.66 20.95
1037750234บ้านโนนผักหวาน 74.00 (ดี) 75.40 (ดีมาก) 1.40 80.75 (ดีมาก) 77.60 (ดีมาก) -3.15 77.37 (ดีมาก) 76.50 (ดีมาก) -0.87 0 182 5.65 4.22 5.83 5.12
1037750235บ้านหนองเทา 80.00 (ดีมาก) 81.33 (ดีมาก) 1.33 82.00 (ดีมาก) 69.33 (ดีมาก) -12.67 81.00 (ดีมาก) 75.33 (ดีมาก) -5.67 0 183 4.48 3.05 4.66 3.95
1037750236หนองยอดู่ในวิทยา 55.47 (ดี) 74.53 (ดี) 19.06 55.36 (ดี) 63.33 (ดี) 7.97 55.42 (ดี) 68.93 (ดี) 13.51 0 184 -1.92 -3.35 -1.74 -2.45
1037750237บ้านกุดสิม 95.75 (ดีมาก) 63.50 (ดี) -32.25 92.25 (ดีมาก) 61.00 (ดี) -31.25 94.00 (ดีมาก) 62.25 (ดีมาก) -31.75 0 185 -8.60 -10.03 -8.42 -9.13
1037750238บ้านโคกกลาง 88.30 (ดีมาก) 82.71 (ดีมาก) -5.59 92.92 (ดีมาก) 64.71 (ดีมาก) -28.21 90.61 (ดีมาก) 73.71 (ดีมาก) -16.90 0 186 2.86 1.43 3.04 2.33
1037750239บ้านดงมะยางหนองนกหอ 61.29 (ดี) 64.71 (ดี) 3.42 71.05 (ดี) 53.14 (ดี) -17.91 66.17 (ดี) 58.92 (ดี) -7.25 0 187 -11.93 -13.36 -11.75 -12.46
1037750240บ้านน้ำซับ 67.00 (ดี) 58.00 (ดี) -9.00 59.00 (ดี) 58.00 (ดี) -1.00 63.00 (ดี) 58.00 (ดี) -5.00 0 188 -12.85 -14.28 -12.67 -13.38
1037750241ประชาสามัคคี 86.14 (ดีมาก) 75.62 (ดีมาก) -10.52 92.28 (ดีมาก) 82.25 (ดีมาก) -10.03 89.21 (ดีมาก) 78.93 (ดีมาก) -10.28 0 189 8.08 6.65 8.26 7.55
1037750242ม่วงหนองแดงหนองกะเลา 57.75 (ดี) 54.66 (ดี) -3.09 76.75 (ดีมาก) 71.00 (ดี) -5.75 67.25 (ดี) 62.83 (ดี) -4.42 0 190 -8.02 -9.45 -7.84 -8.55
1037750243บ้านแยหนองแคน 73.50 (ดี) 78.61 (ดีมาก) 5.11 84.16 (ดีมาก) 75.53 (ดีมาก) -8.63 78.83 (ดีมาก) 77.07 (ดีมาก) -1.76 0 191 6.22 4.79 6.40 5.69
1037750244บ้านกุงชัย 53.77 (ดี) 73.71 (ดี) 19.94 70.33 (ดี) 49.14 (ดี) -21.19 62.05 (ดี) 61.42 (ดี) -0.63 0 192 -9.43 -10.86 -9.25 -9.96
1037750245บ้านจอกพัฒนา 76.00 (ดีมาก) 75.71 (ดีมาก) -0.29 71.00 (ดี) 73.42 (ดีมาก) 2.42 73.50 (ดี) 74.57 (ดี) 1.07 0 193 3.72 2.29 3.90 3.19
1037750246บ้านดงบังโนนจานเสาเล้า 86.00 (ดีมาก) 81.33 (ดีมาก) -4.67 83.00 (ดีมาก) 81.33 (ดีมาก) -1.67 84.50 (ดีมาก) 81.33 (ดีมาก) -3.17 0 194 10.48 9.05 10.66 9.95
1037750247ดอนชีหนองมะยอด 92.00 (ดีมาก) 66.00 (ดี) -26.00 84.00 (ดีมาก) 74.57 (ดี) -9.43 88.00 (ดีมาก) 70.28 (ดีมาก) -17.72 0 195 -0.57 -2.00 -0.39 -1.10
1037750248บ้านหนองยาง 89.00 (ดีมาก) 78.00 (ดีมาก) -11.00 90.00 (ดีมาก) 80.00 (ดีมาก) -10.00 89.50 (ดีมาก) 79.00 (ดีมาก) -10.50 0 196 8.15 6.72 8.33 7.62
1037750249บ้านเหล่าฝ้าย 67.00 (ดี) 77.50 (ดีมาก) 10.50 68.50 (ดี) 57.50 (ดีมาก) -11.00 67.75 (ดี) 67.50 (ดี) -0.25 0 197 -3.35 -4.78 -3.17 -3.88
1037750251อนุบาลลืออำนาจ(ชุมชนเปือยหัวดง) 63.19 (ดี) 60.93 (ดี) -2.26 61.14 (ดี) 67.22 (ดี) 6.08 62.17 (ดี) 64.08 (ดี) 1.91 0 198 -6.77 -8.20 -6.59 -7.30
1037750252บ้านน้ำท่วม 85.50 (ดีมาก) 69.81 (ดี) -15.69 88.00 (ดีมาก) 67.81 (ดี) -20.19 86.75 (ดีมาก) 68.81 (ดีมาก) -17.94 0 199 -2.04 -3.47 -1.86 -2.57
1037750253บ้านยางช้า 78.83 (ดีมาก) 80.57 (ดีมาก) 1.74 82.66 (ดีมาก) 78.28 (ดีมาก) -4.38 80.75 (ดีมาก) 79.42 (ดีมาก) -1.33 0 200 8.57 7.14 8.75 8.04
1037750255บ้านหนองหิ้งโคกเจริญ 64.00 (ดี) 80.80 (ดีมาก) 16.80 75.20 (ดีมาก) 84.00 (ดีมาก) 8.80 69.60 (ดี) 82.40 (ดี) 12.80 0 201 11.55 10.12 11.73 11.02
1037750256บ้านเหล่าฝ้ายศาลาสามัคคี 91.33 (ดีมาก) 73.60 (ดี) -17.73 76.88 (ดีมาก) 67.00 (ดี) -9.88 84.11 (ดีมาก) 70.30 (ดีมาก) -13.81 0 202 -0.55 -1.98 -0.37 -1.08
1037750258บ้านนาอุดม 57.60 (ดี) 39.33 (พอใช้) -18.27 68.40 (ดี) 53.11 (พอใช้) -15.29 63.00 (ดี) 46.22 (ดี) -16.78 0 203 -24.63 -26.06 -24.45 -25.16
1037750259บ้านฟ้าห่วน 55.25 (ดี) 60.50 (ดี) 5.25 75.75 (ดีมาก) 71.50 (ดี) -4.25 65.50 (ดี) 66.00 (ดี) 0.50 0 204 -4.85 -6.28 -4.67 -5.38
1037750260บ้านไร่ขี 86.09 (ดีมาก) 84.76 (ดีมาก) -1.33 76.90 (ดีมาก) 80.00 (ดีมาก) 3.10 81.50 (ดีมาก) 82.38 (ดีมาก) 0.88 0 205 11.53 10.10 11.71 11.00
1037750261บ้านเหล่าเลิง 96.00 (ดีมาก) 64.50 (ดี) -31.50 76.00 (ดีมาก) 53.50 (ดี) -22.50 86.00 (ดีมาก) 59.00 (ดีมาก) -27.00 0 206 -11.85 -13.28 -11.67 -12.38
1037750285ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าก่อ 40.50 (พอใช้) 54.50 (ดี) 14.00 68.43 (ดี) 69.20 (ดี) 0.77 54.46 (ดี) 61.85 (ดี) 7.39 0 207 -9.00 -10.43 -8.82 -9.53