สพป.อจ. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์ระยะทางถึง สพท.ละติจูดลองจิจูดแผนที่การเดินทาง
370100507500051037750005 โพธิ์ศิลานาหว้า5-โนนโพธิ์เมือง37000พระมงคลมิ่งเมือง901138301[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775000515.86377505104.5842054
370100517500071037750007 นาห้วยยางสองคอน2ต.โนนโพธิ์ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญโนนโพธิ์เมือง37000พระมงคลมิ่งเมือง-[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775000715.86367233104.5371795
370100527500241037750024 ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือม6-โนนโพธิ์เมือง37000พระมงคลมิ่งเมือง848245396[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775002415.90606748104.5869352
370100537500201037750020 บ้านโนนหนามแท่ง10บ้านโนนหนามแท่ง หมู่ที่ 10โนนหนามแท่งเมือง37000พระมงคลมิ่งเมือง945090519[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775002015.92650264104.6284756
370100547500221037750022 โสกโดนคำไหลคำเตย3บ้านโสกโดนโนนหนามแท่งเมือง37000พระมงคลมิ่งเมือง45520080[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775002215.93450166104.6441766
370100557500231037750023 บ้านทับเมย5บ้านทับเมยโนนหนามแท่งเมือง37000พระมงคลมิ่งเมือง898462232[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775002315.9265057104.6047222
370100567500681037750068 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์7-โนนหนามแท่งเมือง37000พระมงคลมิ่งเมือง455989839[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775006815.91736327104.6609298
370100577500251037750025 บ้านเจริญสามัคคี4-บุ่งเมือง37000พระมงคลมิ่งเมือง45452758[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775002515.8909996104.6025741
370100597500261037750026 มิ่งมงคล3-บุ่งเมือง37000พระมงคลมิ่งเมือง45520114[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775002615.8851088104.6483733
370100627500021037750002 เมืองอำนาจเจริญ7ชุมชนแสนสวาสดิ์บุ่งเมือง37000พระมงคลมิ่งเมือง045 451377[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775000215.87824607104.6204963
370100637500631037750063 ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญ5หมู่ 5 ตำบลบุ่งบุ่งเมือง37000พระมงคลมิ่งเมือง810694134[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775006315.871418104.676096
370100987501101037750110 บ้านโสกกระแต้8-โคกก่งชานุมาน37210พระมงคลมิ่งเมือง45989769[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775011016.03428559104.9181247