สพป.อจ. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์ระยะทางถึง สพท.ละติจูดลองจิจูดแผนที่การเดินทาง
370100617500691037750069 บ้านโนนจาน2-บุ่งเมือง37000บุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่810694134[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775006915.86092132104.6433778
370100647500011037750001 อนุบาลอำนาจเจริญ11123บุ่งเมือง37000บุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่45989748[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775000115.85695131104.6288642
370100657500031037750003 ไทยรัฐวิทยา ๙๑(บ้านโคกจักจั่น)414บุ่งเมือง37000บุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่943628291[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775000315.8421829104.6310324
370100717500581037750058 สร้างนกทาดอนหวาย13-สร้างนกทาเมือง37000บุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่089-5857344[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775005815.81676354104.7599709
370100727500741037750074 บ้านโนนดู่5-สร้างนกทาเมือง37000บุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่833866515[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775007415.85441955104.7626799
370100737500751037750075 บ้านคำมะโค้งหนองแฝก4บ้านคำมะโค้งสร้างนกทาเมือง37000บุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่935825895[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775007515.8560311104.7474557
370100747500621037750062 ขามนาเพียงโคกยาว0-สร้างนกทาเมือง37000บุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่45520014[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775006215.832265104.731501
370100757500611037750061 บ้านบาก2-สร้างนกทาเมือง37000บุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่902491197[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775006115.812885104.7349991
370100807500641037750064 ห้วยไร่หาดทรายมูล1บ้านห้วยไร่ หมู่ 1 ต.ห้วยไร่ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญห้วยไร่เมือง37000บุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่089-282-0985[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775006415.86630606104.7107411
370100817500661037750066 บ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนาย7171ห้วยไร่เมือง37000บุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่862432608[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775006615.82005591104.6762419