สพป.อจ. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์ระยะทางถึง สพท.ละติจูดลองจิจูดแผนที่การเดินทาง
370100497500061037750006 บ้านโนนโพธิ์3หมู่่ที่ 3 ต.โนนโพธิ์โนนโพธิ์เมือง37000ป่าดงใหญ่ลำเซบาย-[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775000615.847954104.5547597
370102057502321037750232 ชุมชนบ้านจิกดู่5-จิกดู่หัวตะพาน37240ป่าดงใหญ่ลำเซบาย-[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775023215.59418171104.5366608
370102067502331037750233 บ้านโพนขวาว4-จิกดู่หัวตะพาน37240ป่าดงใหญ่ลำเซบาย951251198[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775023315.6056597104.5717823
370102077502341037750234 บ้านโนนผักหวาน7-จิกดู่หัวตะพาน37240ป่าดงใหญ่ลำเซบาย[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775023415.5746605104.5592452
370102087502351037750235 บ้านหนองเทา2-จิกดู่หัวตะพาน37240ป่าดงใหญ่ลำเซบาย[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775023515.5588221104.539926
370102097502361037750236 หนองยอดู่ในวิทยา8โรงเรียนหนองยอดู่ในวิทยาจิกดู่หัวตะพาน37240ป่าดงใหญ่ลำเซบาย45520064[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775023615.58785175104.574499
370102217502181037750218 บ้านคำข่า4บ้านคำข่าสร้างถ่อน้อยหัวตะพาน37240ป่าดงใหญ่ลำเซบาย613591454[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775021815.65080858104.5240687
370102227502191037750219 บ้านคำน้อย2-สร้างถ่อน้อยหัวตะพาน37240ป่าดงใหญ่ลำเซบาย844315779[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775021915.61667188104.494572
370102237502201037750220 บ้านนาคู(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)9-สร้างถ่อน้อยหัวตะพาน37240ป่าดงใหญ่ลำเซบาย45520083[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775022015.62960817104.5362289
370102247502211037750221 บ้านโนนแคน7-สร้างถ่อน้อยหัวตะพาน37240ป่าดงใหญ่ลำเซบาย[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775022115.67849391104.4833277
370102257502221037750222 หนองไหลคึมน้อยวิทยา8-สร้างถ่อน้อยหัวตะพาน37240ป่าดงใหญ่ลำเซบาย045-520061[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775022215.62224097104.5233765
370102267502231037750223 บ้านสร้างถ่อ13บ้านสร้างถ่อในสร้างถ่อน้อยหัวตะพาน37240ป่าดงใหญ่ลำเซบาย045-548012[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775022315.64798689104.4777747
370102277502241037750224 บ้านใหม่พัฒนา10หมู่ที่ 10สร้างถ่อน้อยหัวตะพาน37240ป่าดงใหญ่ลำเซบาย-[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775022415.67848359104.4578898