สพป.อจ. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์ระยะทางถึง สพท.ละติจูดลองจิจูดแผนที่การเดินทาง
370102437502391037750239 บ้านดงมะยางหนองนกหอ1130ดงมะยางลืออำนาจ37120ลือชัย[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775023915.70165168104.6283395
370102447502431037750243 บ้านแยหนองแคน680ดงมะยางลืออำนาจ37000ลือชัย0-4598-9855[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775024315.73174623104.6138518
370102457502381037750238 บ้านโคกกลาง1137โคกกลางลืออำนาจ37120ลือชัย817255471[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775023815.7381845104.6363998
370102467502371037750237 บ้านกุดสิม80/89โคกกลางลืออำนาจ37120ลือชัย892219724[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775023715.72440767104.6425079
370102477502421037750242 ม่วงหนองแดงหนองกะเลา7หมู่ 7 ต.โคกกลาง อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญโคกกลางลืออำนาจ37000ลือชัย[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775024215.7518432104.6065256
370102507502411037750241 ประชาสามัคคี3186แมดลืออำนาจ37120ลือชัย658742978[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775024115.71956048104.7264842
370102517502561037750256 บ้านเหล่าฝ้ายศาลาสามัคคี1150แมดลืออำนาจ37120ลือชัย981018591[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775025615.74548969104.6873459
370102527502401037750240 บ้านน้ำซับ583แมดลืออำนาจ370120ลือชัย817255471[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775024015.71422105104.7268054
370102587502541037750254 บ้านหนองไผ่8129อำนาจลืออำนาจ37000ลือชัย[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775025415.70328591104.6580136
370102597502551037750255 บ้านหนองหิ้งโคกเจริญ9-อำนาจลืออำนาจ37120ลือชัย885549417[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775025515.72430409104.6803762
370102617502531037750253 บ้านยางช้า3-อำนาจลืออำนาจ37120ลือชัย[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775025315.69181333104.6605567