สพป.อจ. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์ระยะทางถึง สพท.ละติจูดลองจิจูดแผนที่การเดินทาง
370101117501191037750119 สามแยกผดุงวิทย์1-คำโพนปทุมราชวงศา37110ปทุมราชนาหว้าคำโพน045-554014[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775011915.9372199104.9743226
370101127501211037750121 บ้านคำโพน3บ้านคำโพนคำโพนปทุมราชวงศา37110ปทุมราชนาหว้าคำโพน45520091[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775012115.96668412104.9566995
370101137501251037750125 บ้านนิคม5188คำโพนปทุมราชวงศา37110ปทุมราชนาหว้าคำโพน0-4552-0049[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775012515.98603507105.0165161
370101147501201037750120 บ้านโค้งอร่าม2116คำโพนปทุมราชวงศา37110ปทุมราชนาหว้าคำโพน904107791[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775012015.9267893104.9543395
370101157501241037750124 หินเกิ้งธารศิลา4189คำโพนปทุมราชวงศา37110ปทุมราชนาหว้าคำโพน857616127[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775012415.9784367104.9513232
370101167501221037750122 บ้านหินกอง(บ้านนามน)9232นาหว้าปทุมราชวงศา37110ปทุมราชนาหว้าคำโพน879603098[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775012215.9066453104.9526542
370101227501111037750111 อนุบาลปทุมราชวงศา3252นาหว้าปทุมราชวงศา37110ปทุมราชนาหว้าคำโพน885802131[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775011115.8917901104.9217465
370101237501131037750113 บ้านหนองแสง7-หมู่ 7 ตำบลนาหว้านาหว้าปทุมราชวงศา37110ปทุมราชนาหว้าคำโพน999107889[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775011315.86408891104.9344288
370101247501151037750115 บ้านห้วยงูเหลือม5-นาหว้าปทุมราชวงศา37110ปทุมราชนาหว้าคำโพน45520093[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775011515.91082126104.8907655
370101257501121037750112 บ้านทวีผล6-นาหว้าปทุมราชวงศา37110ปทุมราชนาหว้าคำโพน870518764[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775011215.9218014104.9106465
370101267501141037750114 บ้านโนนสำราญ8-นาหว้าปทุมราชวงศา37110ปทุมราชนาหว้าคำโพน[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775011415.902898104.941734