สพป.อจ. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์ระยะทางถึง สพท.ละติจูดลองจิจูดแผนที่การเดินทาง
370101297501361037750136 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคี12-ลือปทุมราชวงศา37110ปทุมราชใต้45520088[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775013615.7906941104.8293246
370101307501381037750138 บ้านชูชาติ11-ลือปทุมราชวงศา37110ปทุมราชใต้-[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775013815.83022439104.8539041
370101317501331037750133 บ้านลือนาคำ8-ลือปทุมราชวงศา37110ปทุมราชใต้45520004[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775013315.79541314104.8752733
370101327501351037750135 บ้านแสนสุข6123ลือปทุมราชวงศา37110ปทุมราชใต้045 520 110[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775013515.76912499104.8573171
370101337501371037750137 บ้านโสกใหญ่3-ลือปทุมราชวงศา37110ปทุมราชใต้045-520113[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775013715.7873559104.8632146
370101347501391037750139 บ้านเกษมสุข9-ลือปทุมราชวงศา37110ปทุมราชใต้[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775013915.77352292104.9007624
370101357501341037750134 บ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภา798ลือปทุมราชวงศา37110ปทุมราชใต้45520111[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775013415.7758872104.8654532
370101397501181037750118 บ้านตาด758ห้วยปทุมราชวงศา37110ปทุมราชใต้-[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775011815.875529104.9513377
370101407501261037750126 บ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)6199ห้วยปทุมราชวงศา37110ปทุมราชใต้956123469[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775012615.816962104.9418955
370101417501291037750129 บ้านหนองสะโน8-ห้วยปทุมราชวงศา37110ปทุมราชใต้[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775012915.82828178104.954307
370101427501311037750131 บ้านคำน้อย5-ห้วยปทุมราชวงศา37110ปทุมราชใต้-[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775013115.78624275104.9174388
370101437501281037750128 บ้านสว่างใต้3-ห้วยปทุมราชวงศา37110ปทุมราชใต้45520019[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775012815.8403823104.937206
370101457501231037750123 บ้านดอนชาด9บ้านดอนชาดห้วยปทุมราชวงศา37110ปทุมราชใต้45520031[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775012315.88724358104.9712982
370101467501271037750127 บ้านห้วย(คุรุประชาคาร)1-ห้วยปทุมราชวงศา37110ปทุมราชใต้45520033[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775012715.7926177104.9461963