สพป.อจ. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์ระยะทางถึง สพท.ละติจูดลองจิจูดแผนที่การเดินทาง
370101717501901037750190 บ้านโคกกลางเหนือ9203นาเวียงเสนางคนิคม37290เสนางค์ประจิม-[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775019016.032994104.5819574
370101727501911037750191 บ้านโนนสูง4หมู่ 4 บ้านโนนสูง ตำบลนาเวียงนาเวียงเสนางคนิคม37290เสนางค์ประจิม45520056[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775019116.0595928104.558618
370101737501921037750192 บ้านนาเวียง (วรพจนานุสรณ์)1-นาเวียงเสนางคนิคม37290เสนางค์ประจิม983416183[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775019216.01897766104.602721
370101747501931037750193 บ้านห่องเตย5-นาเวียงเสนางคนิคม37290เสนางค์ประจิม045-989862[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775019316.01450076104.5620666
370101787501881037750188 บ้านนาหนองใหญ่6252ไร่สีสุกเสนางคนิคม37290เสนางค์ประจิม45989863[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775018816.08030708104.6533144
370101797501891037750189 บ้านศรีราชา4บ้านศรีราชา หมู่ 4 ตำบลไร่สีสุก อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญไร่สีสุกเสนางคนิคม37290เสนางค์ประจิม-[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775018916.1170884104.6588667
370101807501841037750184 ชุมชนไร่สีสุก1-ไร่สีสุกเสนางคนิคม37290เสนางค์ประจิม45552019[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775018416.086625104.6226964
370101877501851037750185 บ้านหนองสามสีหนองดินดำ2111หนองสามสีเสนางคนิคม37290เสนางค์ประจิม833670297[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775018516.08185693104.5992851
370101887501861037750186 บ้านสมสะอาดเนินกุง5109หนองสามสีเสนางคนิคม37290เสนางค์ประจิม918343962[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775018616.05937098104.6065594
370101897501871037750187 บ้านโนนสมบูรณ์4หมู่ 4หนองสามสีเสนางคนิคม37290เสนางค์ประจิม833670297[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775018716.08827932104.5684934