สพป.อจ. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์ระยะทางถึง สพท.ละติจูดลองจิจูดแผนที่การเดินทาง
370100867500931037750093 บ้านคำแก้ว7-คำเขื่อนแก้วชานุมาน37210ลุ่มน้ำโขง45989762[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775009316.134177104.922641
370100887500961037750096 บ้านโคกจักจั่น3บ้านโคกจักจั่นคำเขื่อนแก้วชานุมาน37210ลุ่มน้ำโขง045-520024[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775009616.1696576104.9604778
370100897500981037750098 ดงแสนแก้วดงสำราญ4-คำเขื่อนแก้วชานุมาน37210ลุ่มน้ำโขง045-989760[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775009816.19633606104.9397964
370100997500911037750091 ชุมชนโคกสารวิทยา8371โคกสารชานุมาน37210ลุ่มน้ำโขง-[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775009116.15932412105.0124741
370101007500921037750092 บ้านคันสูง3168โคกสารชานุมาน37210ลุ่มน้ำโขง833663828[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775009216.1849099105.0076482
370101017501091037750109 บ้านหินขัน459โคกสารชานุมาน37210ลุ่มน้ำโขง45520100[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775010916.124349105.0309298
370101027500991037750099 บ้านโนนกุง3-ชานุมานชานุมาน37210ลุ่มน้ำโขง[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775009916.2315294104.9236921
370101037500861037750086 อนุบาลชานุมาน5145ชานุมานชานุมาน37210ลุ่มน้ำโขง45466057[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775008616.22793332105.0034658
370101047500871037750087 บ้านนาสีดา2108ชานุมานชานุมาน37210ลุ่มน้ำโขง844724999[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775008716.26427986104.985269
370101057500881037750088 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 111137ชานุมานชานุมาน37210ลุ่มน้ำโขง045-520008[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775008816.22096628104.9727662
370101067500891037750089 เพียงหลวง๙ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี9139ชานุมานชานุมาน37210ลุ่มน้ำโขง866428845[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775008916.22801419104.9884458
370101077500901037750090 นิคมชานุมานสงเคราะห์ 312180ชานุมานชานุมาน37210ลุ่มน้ำโขง972231568[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775009016.216601104.9568411
370101087500971037750097 บ้านหินสิ่ว4บ้านหินสิ่วชานุมานชานุมาน37210ลุ่มน้ำโขง610823478[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775009716.21696163104.9063015