สพป.อจ. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์ระยะทางถึง สพท.ละติจูดลองจิจูดแผนที่การเดินทาง
370100877500941037750094 บ้านคำเดือย2227คำเขื่อนแก้วชานุมาน37210ดงคำเดือย878783731[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775009416.13681038104.8631179
370100907500951037750095 บ้านเหล่ายางชุมสามัคคี6-คำเขื่อนแก้วชานุมาน37210ดงคำเดือย[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775009516.17370971104.8738587
370100917501021037750102 นาเจริญหนองแดง110คำเขื่อนแก้วชานุมาน37210ดงคำเดือย4552006[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775010216.1061347104.8440041
370100927501031037750103 บ้านโคกก่ง10โคกก่งชานุมาน37210ดงคำเดือย45555204[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775010316.09215521105.001515
370100937501041037750104 บ้านบุ่งเขียว3151โคกก่งชานุมาน37210ดงคำเดือย045-098028[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775010416.09664435105.0459001
370100947501051037750105 บ้านสายนาดงอุปถัมภ์6135โคกก่งชานุมาน37210ดงคำเดือย-[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775010516.06779843105.000537
370100957501061037750106 บ้านหินกองสามัคคี5-โคกก่งชานุมาน37210ดงคำเดือย862339836[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775010616.09317044104.9549681
370100967501071037750107 บ้านพุทธรักษา11-โคกก่งชานุมาน37210ดงคำเดือย[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775010716.0652071104.9263526
370100977501081037750108 บ้านนางาม4-โคกก่งชานุมาน37210ดงคำเดือย[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775010816.09183271104.9250493
370101097501001037750100 บ้านหนองแมงดา3-ป่าก่อชานุมาน37210ดงคำเดือย[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775010016.029733104.8628059
370101107501011037750101 บ้านห้วยทม11-ป่าก่อชานุมาน37210ดงคำเดือย819678864[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775010116.06922091104.8649567
370102627502851037750285 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าก่อ4-ป่าก่อชานุมาน37210ดงคำเดือย[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775028516.05112447104.8381855