สพป.อจ. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์ระยะทางถึง สพท.ละติจูดลองจิจูดแผนที่การเดินทาง
370100127500501037750050 บ้านคึมใหญ่10บ้านคำสมบูรณ์คึมใหญ่เมือง37000นาผือคึมใหญ่นาแต้087-9662884[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775005015.9813356104.735504
370100137500531037750053 บ้านภูเขาขาม4116คึมใหญ่เมือง37000นาผือคึมใหญ่นาแต้828752798[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775005315.9399747104.7830404
370100147500551037750055 บ้านดอนไร่7-คึมใหญ่เมือง37000นาผือคึมใหญ่นาแต้901817227[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775005515.96255664104.7407679
370100157500561037750056 บ้านหนองเม็ก5โรงเรียนบ้านหนองเม็กคึมใหญ่เมือง37000นาผือคึมใหญ่นาแต้812656491[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775005615.93173286104.7383146
370100167500571037750057 บ้านนาคำ3-คึมใหญ่เมือง37000นาผือคึมใหญ่นาแต้879662884[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775005715.9910569104.7259186
370100177500541037750054 บ้านหัวภู3-นาแต้เมือง37000นาผือคึมใหญ่นาแต้45520098[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775005415.9750886104.7076597
370100247500511037750051 นาแต้โคกสำราญ2บ้านนาแต้นาแต้เมือง37000นาผือคึมใหญ่นาแต้885833505[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775005115.9417636104.7035289
370100257500521037750052 บ้านกุดน้ำกิน5199 หมู่ 5 ต. นาแต้ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญนาแต้เมือง37000นาผือคึมใหญ่นาแต้910197925[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775005215.999698104.7098458
370100267500331037750033 บ้านเหล่าหนาด7-นาผือเมือง37000นาผือคึมใหญ่นาแต้090-2420126[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775003315.99890903104.6619979
370100277500271037750027 นาผือโคกกอก10216นาผือเมือง37000นาผือคึมใหญ่นาแต้878798069[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775002715.98806992104.636137
370100287500301037750030 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดง9บ้านโคกสวาสดิ์นาผือเมือง37000นาผือคึมใหญ่นาแต้081-7604604[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775003015.97078861104.6338919
370100297500311037750031 บ้านโคกสูง2-นาผือเมือง37000นาผือคึมใหญ่นาแต้[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775003115.98302596104.643842
370100307500321037750032 บ้านนาเรือง5-นาผือเมือง37000นาผือคึมใหญ่นาแต้045-520018[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775003215.97592649104.6720028