สพป.อจ. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์ระยะทางถึง สพท.ละติจูดลองจิจูดแผนที่การเดินทาง
370100067500171037750017 โคกศรีหนองคลอง3-ไก่คำเมือง37000ไก่คำนาจิกดอนเมย816601559[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775001715.77969935104.6339178
370100077500161037750016 บ้านสามัคคีพัฒนา10บ้านสามัคคีพัฒนาไก่คำเมือง37000ไก่คำนาจิกดอนเมย868794247[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775001615.7820436104.6147898
370100087500131037750013 บ้านไก่คำ1267ไก่คำเมือง37000ไก่คำนาจิกดอนเมย887667727[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775001315.81859838104.6337247
370100097500141037750014 บ่อบุโปโล4-ไก่คำเมือง37000ไก่คำนาจิกดอนเมย952942478[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775001415.80353765104.6331939
370100107500151037750015 บ้านไร่สมบูรณ์7-ไก่คำเมือง37000ไก่คำนาจิกดอนเมย[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775001515.80122488104.6815974
370100117500181037750018 บ้านโคกค่าย5-ไก่คำเมือง37000ไก่คำนาจิกดอนเมย887667727[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775001815.8361028104.6101191
370100187500781037750078 บ้านดอนเมย5บ้านดอนเมยดอนเมยเมือง37000ไก่คำนาจิกดอนเมย[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775007815.7804365104.5386417
370100197500771037750077 บ้านหนองปลิง3-ดอนเมยเมือง37000ไก่คำนาจิกดอนเมย-[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775007715.8082422104.5619403
370100207500811037750081 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)2-ดอนเมยเมือง37000ไก่คำนาจิกดอนเมย-[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775008115.81397677104.546513
370100217500801037750080 หนองนาเทิงโนนผึ้ง5-นาจิกเมือง37000ไก่คำนาจิกดอนเมย-[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775008015.79029185104.5682761
370100227500791037750079 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาด1-นาจิกเมือง37000ไก่คำนาจิกดอนเมย[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775007915.77677739104.5670083
370100237500761037750076 บ้านเชือก4บ้านเชือกนาจิกเมือง37000ไก่คำนาจิกดอนเมย934829911[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775007615.818826104.5894787