สพป.อจ. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์ระยะทางถึง สพท.ละติจูดลองจิจูดแผนที่การเดินทาง
370100677500821037750082 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยง10209ปลาค้าวเมือง37000เหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว45525651[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775008215.75812235104.7794576
370100687500831037750083 บ้านถ่อนใหญ่7-ปลาค้าวเมือง37000เหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว045-989844[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775008315.78973453104.7653031
370100697500851037750085 บ้านก่อนาดี9-ปลาค้าวเมือง37000เหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว45543065[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775008515.76366419104.7737225
370100707500841037750084 บ้านโคกก่องนคร11-ปลาค้าวเมือง37000เหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว862538969[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775008415.7971135104.77723
370100767500591037750059 พัฒนาสามัคคี1232หนองมะแซวเมือง37000เหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว45544040[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775005915.8098034104.7126546
370100777500601037750060 บ้านดงสีโท7-หนองมะแซวเมือง37000เหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว935195424[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775006015.77987487104.7441781
370100787500701037750070 คำมะเบื่อแสงเพชร6-หนองมะแซวเมือง37000เหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775007015.85532261104.7247001
370100837500731037750073 บ้านคำปอแก้วคำไหล5-เหล่าพรวนเมือง37000เหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว-[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775007315.88874654104.807122
370100847500711037750071 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวาง1-เหล่าพรวนเมือง37000เหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว872523122[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775007115.8554683104.7915548
370100857500721037750072 บ้านหนองบัวสงยาง2-เหล่าพรวนเมือง37000เหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว45520085[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775007215.90157447104.7930588
370101947501991037750199 บ้านหนองแคน6-คำพระหัวตะพาน37240เหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775019915.7518412104.5329026