สพป.อจ. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์ระยะทางถึง สพท.ละติจูดลองจิจูดแผนที่การเดินทาง
370102007501971037750197 บ้านดู่พัฒนา6-เค็งใหญ่หัวตะพาน37240ศรีบูรพาจารย์หัวตะพาน972070363[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775019715.746814104.582231
370102017502001037750200 บ้านเป้า3บ้านเป้าเค็งใหญ่หัวตะพาน37240ศรีบูรพาจารย์หัวตะพาน45520061[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775020015.7266483104.5971358
370102027502011037750201 หัวดงหนองคลอง4-เค็งใหญ่หัวตะพาน37240ศรีบูรพาจารย์หัวตะพาน887271695[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775020115.73181893104.5451903
370102037501941037750194 เค็งใหญ่หนองงูเหลือม2190เค็งใหญ่หัวตะพาน37240ศรีบูรพาจารย์หัวตะพาน973353159[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775019415.7345195104.5753321
370102047501961037750196 บ้านชาด7บ้านชาดเค็งใหญ่หัวตะพาน37240ศรีบูรพาจารย์หัวตะพาน45520026[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775019615.7715569104.6001841
370102107502101037750210 บ้านขุมเหล็ก2-โพนเมืองน้อยหัวตะพาน37240ศรีบูรพาจารย์หัวตะพาน878740297[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775021015.65315429104.6096434
370102117502111037750211 คุรุประชาสรรค์7-โพนเมืองน้อยหัวตะพาน37240ศรีบูรพาจารย์หัวตะพาน-[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775021115.63239125104.6003216
370102127502121037750212 บ้านชะแงะ12-โพนเมืองน้อยหัวตะพาน37240ศรีบูรพาจารย์หัวตะพาน[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775021215.64407456104.5635541
370102137502131037750213 บ้านโนนค้อทุ่ง5บ้านโนนค้อทุ่งโพนเมืองน้อยหัวตะพาน37240ศรีบูรพาจารย์หัวตะพาน45052052[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775021315.62280439104.5943443
370102147502151037750215 บ้านโพนเมืองน้อย10-โพนเมืองน้อยหัวตะพาน37240ศรีบูรพาจารย์หัวตะพาน834645949[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775021515.6733713104.5999857
370102157502161037750216 บ้านเหล่าขวาว11-โพนเมืองน้อยหัวตะพาน37240ศรีบูรพาจารย์หัวตะพาน643692844[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775021615.67255038104.543556
370102167502171037750217 บ้านเวียงหลวง9-โพนเมืองน้อยหัวตะพาน37240ศรีบูรพาจารย์หัวตะพาน[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775021715.65040109104.6231285
370102287501951037750195 บ้านโคกเลาะ825หนองแก้วหัวตะพาน37240ศรีบูรพาจารย์หัวตะพาน[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775019515.6924545104.5663588
370102297502141037750214 บ้านหนองแก้ว5-หนองแก้วหัวตะพาน37240ศรีบูรพาจารย์หัวตะพาน-[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775021415.6842113104.6102554
370102307501981037750198 บ้านโนนค้อ2-หนองแก้วหัวตะพาน37240ศรีบูรพาจารย์หัวตะพาน[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775019815.7045331104.5900715
370102317502021037750202 บ้านบ่อชะเนง6-หนองแก้วหัวตะพาน37240ศรีบูรพาจารย์หัวตะพาน[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775020215.69225753104.5320136