สพป.อจ. โรงเรียนเปิดขยายโอกาศ
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์ระยะทางถึง สพท.ละติจูดลองจิจูดแผนที่การเดินทาง
370100017500281037750028 บ้านกุดปลาดุก2บ้านกุดปลาดุกกุดปลาดุกเมือง37000นาวังกุดปลาดุก887272664[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=10377500281015.9669272104.5819832
370100047500381037750038 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์5บ้านป่าติ้วกุดปลาดุกเมือง37000นาวังกุดปลาดุก45520060[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775003815.96330602104.5328904
370100087500131037750013 บ้านไก่คำ1267ไก่คำเมือง37000ไก่คำนาจิกดอนเมย887667727[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775001315.81859838104.6337247
370100097500141037750014 บ่อบุโปโล4-ไก่คำเมือง37000ไก่คำนาจิกดอนเมย952942478[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775001415.80353765104.6331939
370100137500531037750053 บ้านภูเขาขาม4116คึมใหญ่เมือง37000นาผือคึมใหญ่นาแต้828752798[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775005315.9399747104.7830404
370100247500511037750051 นาแต้โคกสำราญ2บ้านนาแต้นาแต้เมือง37000นาผือคึมใหญ่นาแต้885833505[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775005115.9417636104.7035289
370100277500271037750027 นาผือโคกกอก10216นาผือเมือง37000นาผือคึมใหญ่นาแต้878798069[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775002715.98806992104.636137
370100417500421037750042 บ้านนาหมอม้า7174นาหมอม้าเมือง37000ลำเซบาย[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775004215.8629622104.466695
370100727500741037750074 บ้านโนนดู่5-สร้างนกทาเมือง37000บุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่833866515[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775007415.85441955104.7626799
370100767500591037750059 พัฒนาสามัคคี1232หนองมะแซวเมือง37000เหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว45544040[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775005915.8098034104.7126546
370100817500661037750066 บ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนาย7171ห้วยไร่เมือง37000บุ่งชาญสร้างนกทาห้วยไร่862432608[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775006615.82005591104.6762419
370100837500731037750073 บ้านคำปอแก้วคำไหล5-เหล่าพรวนเมือง37000เหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว-[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775007315.88874654104.807122
370100847500711037750071 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวาง1-เหล่าพรวนเมือง37000เหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว872523122[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775007115.8554683104.7915548
370100867500931037750093 บ้านคำแก้ว7-คำเขื่อนแก้วชานุมาน37210ลุ่มน้ำโขง45989762[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775009316.134177104.922641
370100907500951037750095 บ้านเหล่ายางชุมสามัคคี6-คำเขื่อนแก้วชานุมาน37210ดงคำเดือย[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775009516.17370971104.8738587
370100917501021037750102 นาเจริญหนองแดง110คำเขื่อนแก้วชานุมาน37210ดงคำเดือย4552006[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775010216.1061347104.8440041
370100937501041037750104 บ้านบุ่งเขียว3151โคกก่งชานุมาน37210ดงคำเดือย045-098028[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775010416.09664435105.0459001
370100967501071037750107 บ้านพุทธรักษา11-โคกก่งชานุมาน37210ดงคำเดือย[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775010716.0652071104.9263526
370100997500911037750091 ชุมชนโคกสารวิทยา8371โคกสารชานุมาน37210ลุ่มน้ำโขง-[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775009116.15932412105.0124741
370101027500991037750099 บ้านโนนกุง3-ชานุมานชานุมาน37210ลุ่มน้ำโขง[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775009916.2315294104.9236921
370101097501001037750100 บ้านหนองแมงดา3-ป่าก่อชานุมาน37210ดงคำเดือย[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775010016.029733104.8628059
370101107501011037750101 บ้านห้วยทม11-ป่าก่อชานุมาน37210ดงคำเดือย819678864[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775010116.06922091104.8649567
370101117501191037750119 สามแยกผดุงวิทย์1-คำโพนปทุมราชวงศา37110ปทุมราชนาหว้าคำโพน045-554014[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775011915.9372199104.9743226
370101127501211037750121 บ้านคำโพน3บ้านคำโพนคำโพนปทุมราชวงศา37110ปทุมราชนาหว้าคำโพน45520091[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775012115.96668412104.9566995
370101157501241037750124 หินเกิ้งธารศิลา4189คำโพนปทุมราชวงศา37110ปทุมราชนาหว้าคำโพน857616127[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775012415.9784367104.9513232
370101187501321037750132 บ้านโคกพระวินัยดี3275นาป่าแซงปทุมราชวงศา37110นาป่าแซงหนองข่าโนนงาม045-525983[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775013215.81916912104.9025227
370101287501461037750146 ม่วงโป้หนองน้ำขุ่น1135โนนงามปทุมราชวงศา37110นาป่าแซงหนองข่าโนนงาม[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775014615.83243427104.8259963
370101297501361037750136 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคี12-ลือปทุมราชวงศา37110ปทุมราชใต้45520088[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775013615.7906941104.8293246
370101377501421037750142 หนองข่าป่าหวาย4-หนองข่าปทุมราชวงศา37110นาป่าแซงหนองข่าโนนงาม957504052[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775014215.97077711104.8072883
370101387501401037750140 บ้านหนองไฮ6254หนองข่าปทุมราชวงศา37110นาป่าแซงหนองข่าโนนงาม-[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775014015.9644851104.8695872
370101407501261037750126 บ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)6199ห้วยปทุมราชวงศา37110ปทุมราชใต้956123469[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775012615.816962104.9418955
370101437501281037750128 บ้านสว่างใต้3-ห้วยปทุมราชวงศา37110ปทุมราชใต้45520019[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775012815.8403823104.937206
370101477501551037750155 บ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์)3-จานลานพนา37180เทพนิมิต45520029[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775015515.61917981104.9100732
370101487501561037750156 บ้านจานลาน12-จานลานพนา37180เทพนิมิต-[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775015615.61032051104.8882038
370101617501501037750150 ชุมชนบ้านเสารีก2-พระเหลาพนา37180พระเหลา862624848[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775015015.726377104.872377
370101667501671037750167 บ้านหัวดอนขามสามัคคี4-ไม้กลอนพนา37180พระเหลา45546061[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775016715.736882104.825047
370101757501771037750177 บ้านโพนทอง9249โพนทองเสนางคนิคม37290เสนางค์บูรพา45550120[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775017716.01838419104.734478
370101807501841037750184 ชุมชนไร่สีสุก1-ไร่สีสุกเสนางคนิคม37290เสนางค์ประจิม45552019[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775018416.086625104.6226964
370101817501761037750176 บ้านหนองคล้า9-เสนางคนิคมเสนางคนิคม37290เสนางค์บูรพา[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775017616.0901924104.6791896
370101847501741037750174 บ้านคึมข่า13บ้านคึมข่าเสนางคนิคมเสนางคนิคม37290เสนางค์บูรพา45989864[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775017416.0167438104.698608
370101877501851037750185 บ้านหนองสามสีหนองดินดำ2111หนองสามสีเสนางคนิคม37290เสนางค์ประจิม833670297[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775018516.08185693104.5992851
370101907501801037750180 บ้านหนองไฮ10หนองไฮเสนางคนิคม37290เสนางค์บูรพา819660396[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775018016.0137804104.7743729
370101957502041037750204 ชุมชนบ้านคำพระ3-คำพระหัวตะพาน37240พระศรีเจริญรัตน์45469972[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775020415.75883807104.4719918
370102037501941037750194 เค็งใหญ่หนองงูเหลือม2190เค็งใหญ่หัวตะพาน37240ศรีบูรพาจารย์หัวตะพาน973353159[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775019415.7345195104.5753321
370102057502321037750232 ชุมชนบ้านจิกดู่5-จิกดู่หัวตะพาน37240ป่าดงใหญ่ลำเซบาย-[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775023215.59418171104.5366608
370102147502151037750215 บ้านโพนเมืองน้อย10-โพนเมืองน้อยหัวตะพาน37240ศรีบูรพาจารย์หัวตะพาน834645949[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775021515.6733713104.5999857
370102257502221037750222 หนองไหลคึมน้อยวิทยา8-สร้างถ่อน้อยหัวตะพาน37240ป่าดงใหญ่ลำเซบาย045-520061[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775022215.62224097104.5233765
370102267502231037750223 บ้านสร้างถ่อ13บ้านสร้างถ่อในสร้างถ่อน้อยหัวตะพาน37240ป่าดงใหญ่ลำเซบาย045-548012[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775022315.64798689104.4777747
370102377502441037750244 บ้านกุงชัย10106ดงบังลืออำนาจ37120เสมาลือ833643093[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775024415.67883957104.7455731
370102477502421037750242 ม่วงหนองแดงหนองกะเลา7หมู่ 7 ต.โคกกลาง อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญโคกกลางลืออำนาจ37000ลือชัย[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775024215.7518432104.6065256
370102487502511037750251 อนุบาลลืออำนาจ(ชุมชนเปือยหัวดง)100/89เปือยลืออำนาจ37120เสมาลือ45272335[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775025115.68283233104.6898258
370102497502521037750252 บ้านน้ำท่วม1323เปือยลืออำนาจ37120เสมาลือ-[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775025215.72956339104.7279205
370102557502601037750260 บ้านไร่ขี4179ไร่ขีลืออำนาจ37120เสมาลือ45546233[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103775026015.67494025104.7757383