ทะเบียนโรงเรียน สพป.อจ
บ้านวังแคน
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก37010002
PERCODE 6 หลัก750029
กระทรวง 10 หลัก1037750029
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านวังแคน
ชื่อ (อังกฤษ)wangkan
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านบ้านวังแคน
ตำบลกุดปลาดุก
อำเภอเมือง
จังหวัดอำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์37000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์985852977
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750029
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
15.9742145
Longitude
104.6096464

KM.

นาย เกียรติศักดิ์ ไชยเสริฐ
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง อัญชลี อัจฉฤกษ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.3928
นาง กาญจนา ทองปด
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2592
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน