ทะเบียนโรงเรียน สพป.อจ
บ้านโคกค่าย
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก37010011
PERCODE 6 หลัก750018
กระทรวง 10 หลัก1037750018
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโคกค่าย
ชื่อ (อังกฤษ)Bankokkai
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลไก่คำ
อำเภอเมือง
จังหวัดอำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์37000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์887667727
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750018
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
15.8361028
Longitude
104.6101191

KM.

นาง เรียม แสงขาว
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง สมใจ วะริวงษ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.3937
นางสาว ธนาภรณ์ ภูวงศ์
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2593
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน