ทะเบียนโรงเรียน สพป.อจ
บ้านนาคำ
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก37010016
PERCODE 6 หลัก750057
กระทรวง 10 หลัก1037750057
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านนาคำ
ชื่อ (อังกฤษ)BAN NAKHAM
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลคึมใหญ่
อำเภอเมือง
จังหวัดอำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์37000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์879662884
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750057
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
15.9910569
Longitude
104.7259186

KM.

นางสาว วิลาวัลย์ คำผา
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2596
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน