ทะเบียนโรงเรียน สพป.อจ
บ้านหนองปลิง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก37010019
PERCODE 6 หลัก750077
กระทรวง 10 หลัก1037750077
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองปลิง
ชื่อ (อังกฤษ)bannongpling
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลดอนเมย
อำเภอเมือง
จังหวัดอำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์37000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750077
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
15.8082422
Longitude
104.5619403

KM.

นาย สฤษดิ์ แสงอรุณ
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง วารี เพียรชนะ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย พงษ์ฐวัฒน์ เพียรชนะ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง กษมา บุญรอด
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.3929
นาง วไลพร ศรีภิรมย์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2567
นางสาว พิลาศลักษณ์ บาระมี
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2575
นางสาว พัชนีพร ยอดมงคล
ตำแหน่งพนักงานราชการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2593
นาย ไพฑูรย์ โวหาญ
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2584
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน