ทะเบียนโรงเรียน สพป.อจ
บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก37010020
PERCODE 6 หลัก750081
กระทรวง 10 หลัก1037750081
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)
ชื่อ (อังกฤษ)Ban Ko ( Ram Kham Ngae Anuson 2)
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลดอนเมย
อำเภอเมือง
จังหวัดอำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์37000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750081
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
15.81397677
Longitude
104.546513

KM.

นาย ณัฏฐพงศ์ มาสขาว
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ปาริชาติ ศรีเกื้อกลิ่น
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย สุทิน ปาณะวงศ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2567
นางสาว วรินทรา สุนันทิพย์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2589
นางสาว พิมพ์สุดา เมืองโคตร
ตำแหน่งพนักงานราชการ
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง สุชัญญา กันภัย
ตำแหน่งพนักงานราชการ
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย เสวียงศักดิ์ อนุภักดิ์
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2581
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน