ทะเบียนโรงเรียน สพป.อจ
บ้านนาโพธิ์
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก37010036
PERCODE 6 หลัก750035
กระทรวง 10 หลัก1037750035
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านนาโพธิ์
ชื่อ (อังกฤษ)Bannapo School
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลนาวัง
อำเภอเมือง
จังหวัดอำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์37000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์45556030
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750035
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
15.9990182
Longitude
104.5847287

KM.

นาย วีรวัฒน์ วารินทร์
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2586
นาย สมศักดิ์ ขันธุรา
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย วันเฉลิม บุญสมยา
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2598
นางสาว ชนัญชิดา มูลประโก
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2587
นางสาว นิรุบล รุณกัน
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2596
นางสาว สรรทนา พานิชกุล
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2582
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน