ทะเบียนโรงเรียน สพป.อจ
บ้านดงสวาง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก37010037
PERCODE 6 หลัก750036
กระทรวง 10 หลัก1037750036
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านดงสวาง
ชื่อ (อังกฤษ)BAN DONGSAWANG
หมู่ที่10
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลนาวัง
อำเภอเมือง
จังหวัดอำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์37000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์892806658
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750036
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
15.97749416
Longitude
104.5389691

KM.

นาย นเรศ สายเนตร
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง สุดา สุวะศรี
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง วัลยาภรณ์ ศักดา
ตำแหน่งพนักงานราชการ
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง ชนิดาภา อุทธา
ตำแหน่งพนักงานราชการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2581
นางสาว ยิ่งลักษณ์ เรืองไร
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2586
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน