ทะเบียนโรงเรียน สพป.อจ
ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซว
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก37010038
PERCODE 6 หลัก750041
กระทรวง 10 หลัก1037750041
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซว
ชื่อ (อังกฤษ)NONGMASAEW
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลนาวัง
อำเภอเมือง
จังหวัดอำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์37000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์45520005
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750041
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
15.98865021
Longitude
104.5647585

KM.

นาง สุภาพร พรมวงศ์
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2580
นางสาว บังอร ทานะกาญจน์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2590
นางสาว วรรณิภาภรณ์ พรมชัย
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย ทรัพย์สินชัย บุญเทียม
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2599
นาย เมืองไทย ชัยมาตย์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2585
นางสาว พานทอง ระริน
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2592
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน