ทะเบียนโรงเรียน สพป.อจ
ไทยรัฐวิทยา ๙๑(บ้านโคกจักจั่น)
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก37010065
PERCODE 6 หลัก750003
กระทรวง 10 หลัก1037750003
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ไทยรัฐวิทยา ๙๑(บ้านโคกจักจั่น)
ชื่อ (อังกฤษ)THAIRATVITTAYA 91 (BAN KOKJAKJUN)
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้าน14
ตำบลบุ่ง
อำเภอเมือง
จังหวัดอำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์37000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์943628291
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750003
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
15.8421829
Longitude
104.6310324

KM.

นาง พิชญ์สิณี แดงสด
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2585
นางสาว วาสนา สายสมบัติ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2576
นาง เทียมใจ จันทร
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2581
นางสาว กมลรัศม์ ศิระโภคินพงศ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ดวงกมล นีระพันธ์
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2599
นางสาว วรรณิภา ฤกษ์ใหญ่
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน