ทะเบียนโรงเรียน สพป.อจ
สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนา
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก37010119
PERCODE 6 หลัก750144
กระทรวง 10 หลัก1037750144
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนา
ชื่อ (อังกฤษ)samyaksomphuchokchareonyangcrerpattana
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 6 บ้านสามแยก ต.นาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ
ตำบลนาป่าแซง
อำเภอปทุมราชวงศา
จังหวัดอำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์37110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750144
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
15.8764539
Longitude
104.8755803

KM.

นาย วีระชัย สุตะภักดิ์
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.3924
นางสาว พิทยา ถาพร
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2580
นาง สุวรรณี ภูมิมะนาว
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2583
นาง พรอารี บัวเขียว
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.3924
นาย กองกิตย์ มัฐผา
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.3935
นาง ยุพิน โคตรขาว
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว เบญจทิพย์ ป้องกัน
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2599
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน