ทะเบียนโรงเรียน สพป.อจ
บ้านหนองแสง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก37010123
PERCODE 6 หลัก750113
กระทรวง 10 หลัก1037750113
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองแสง
ชื่อ (อังกฤษ)BAN NONG SANG
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้าน-หมู่ 7 ตำบลนาหว้า
ตำบลนาหว้า
อำเภอปทุมราชวงศา
จังหวัดอำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์37110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์999107889
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750113
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
15.86408891
Longitude
104.9344288

KM.

นางสาว ชนัดดา คณะรัตน์
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2585
นางสาว ภัชรินทร์ โฉมศิริ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย เอกรัตน์ บุญวงศ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2582
นาง ปวีณา บรรธุปา
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.3923
นางสาว ยอดกมล พานันไชย
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว อัจฉราภรณ์ อุดมดี
ตำแหน่งพนักงานราชการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2581
นางสาว ลัดดาวรรณ ประกอบกิจ
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน