ทะเบียนโรงเรียน สพป.อจ
บ้านเกษมสุข
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก37010134
PERCODE 6 หลัก750139
กระทรวง 10 หลัก1037750139
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านเกษมสุข
ชื่อ (อังกฤษ)KASEMSUK
หมู่ที่9
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลลือ
อำเภอปทุมราชวงศา
จังหวัดอำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์37110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750139
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
15.77352292
Longitude
104.9007624

KM.

นาง อำพร รักพรม
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2579
นางสาว นริสรา ดาษดา
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2586
นาย เวียงชัย กลยณี
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2567
นาง รุจีพัชร์ ภาคศิริรัตน์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง ฐิตินันท์ ศรีจันทร์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.3940
นางสาว ณุตตรา คงยืน
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2586
นางสาว นิลาวัลย์ พงศ์โสภา
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
วิทยฐานะ/ระดับ ปฏิบัติงาน
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2595
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน