ทะเบียนโรงเรียน สพป.อจ
บ้านหนองสะโน
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก37010141
PERCODE 6 หลัก750129
กระทรวง 10 หลัก1037750129
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองสะโน
ชื่อ (อังกฤษ)nongsano
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลห้วย
อำเภอปทุมราชวงศา
จังหวัดอำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์37110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750129
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
15.82828178
Longitude
104.954307

KM.

นาย จักรี ศรีมุงคุณ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2574
นาย เยี่ยมยง ติณนรเศรษฐ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย มงคล ต้นงอ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2583
นาย วิราช ดำมา
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2586
นางสาว นิตยา แสงทอง
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน