ทะเบียนโรงเรียน สพป.อจ
บ้านจิก
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก37010170
PERCODE 6 หลัก750154
กระทรวง 10 หลัก1037750154
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านจิก
ชื่อ (อังกฤษ)Banchik
หมู่ที่9
ถนน
หมู่บ้านบ้านจิก
ตำบลไม้กลอน
อำเภอพนา
จังหวัดอำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์37180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์984216184
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750154
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
15.682858
Longitude
104.8169673

KM.

นางสาว ภรรชรินทร์ โล่ห์คำ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2579
นาง กัญญาภัค ปัญญาดี
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง กัญญาภัค ปัญญาดี
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
เกษียณอายุวันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2587
นางสาว พัฒชริดา รัตนะศรี
ตำแหน่งพนักงานราชการ
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว เจษฎาภรณ์ สุดตา
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว เฟื้องฟ้า ผิวงาม
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2594
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน