ทะเบียนโรงเรียน สพป.อจ
บ้านหนองเทา
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก37010208
PERCODE 6 หลัก750235
กระทรวง 10 หลัก1037750235
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองเทา
ชื่อ (อังกฤษ)BANNONGTAO
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลจิกดู่
อำเภอหัวตะพาน
จังหวัดอำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์37240
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750235
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
15.5588221
Longitude
104.539926

KM.

นาย บุญเทียบ ด้วงนิล
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ชไมพร ไชยจันทร์
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2593
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน