ทะเบียนโรงเรียน สพป.อจ
บ้านโคกเลาะ
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก37010228
PERCODE 6 หลัก750195
กระทรวง 10 หลัก1037750195
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโคกเลาะ
ชื่อ (อังกฤษ)BANKOKLOW
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้าน25
ตำบลหนองแก้ว
อำเภอหัวตะพาน
จังหวัดอำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์37240
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750195
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
15.6924545
Longitude
104.5663588

KM.

นาย วิทยา ทรวงดอน
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง พรมมาลา ขจัดมลทิน
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2575
นางสาว สุภัคชญา สุศิลา
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ปฏิบัติงาน
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2596
นาย ศิริศักดิ์ สมควร
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย จิรกร คำสัตย์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว เบญจวรรณ ไชยแสง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2598
นาง พิมพ์ภิกา หลักบ้านสรรค์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2596
นางสาว ภูริชญา เทพิน
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว มุกดา วรรณโชติ
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2600
นางสาว ศิรินทรา สันตะวงค์
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน