ทะเบียนโรงเรียน สพป.อจ
บ้านบ่อชะเนง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก37010231
PERCODE 6 หลัก750202
กระทรวง 10 หลัก1037750202
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านบ่อชะเนง
ชื่อ (อังกฤษ)Bochaneng
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลหนองแก้ว
อำเภอหัวตะพาน
จังหวัดอำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์37240
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750202
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
15.69225753
Longitude
104.5320136

KM.

นาง ชนกพร กุลแก้ว
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย อำมอญ จันละมา
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.3923
นาง ภัชนีย์ แก้วเลื่อน
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.3935
นางสาว เบญจมาศ แสงพล
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย เทอดพงษ์ ธนู
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2589
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน