ทะเบียนโรงเรียน สพป.อจ
บ้านฟ้าห่วน
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก37010257
PERCODE 6 หลัก750259
กระทรวง 10 หลัก1037750259
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านฟ้าห่วน
ชื่อ (อังกฤษ)Fahuan
หมู่ที่9
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลไร่ขี
อำเภอลืออำนาจ
จังหวัดอำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์37120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750259
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
15.63561426
Longitude
104.7860825

KM.

นาย ประวิทย์ มาริบุตร
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2580
นาย บุญธรรม เค้าแคน
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย ธนชัย อินทรธรรม
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว เอมอร หินอ่อน
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2596
นาย พชร มูลทาทอง
ตำแหน่งพนักงานราชการ
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว พัชริดา พจน์ชนะ
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2599
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน