ทะเบียนโรงเรียน สพป.อจ
บ้านหนองไผ่
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก37010258
PERCODE 6 หลัก750254
กระทรวง 10 หลัก1037750254
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองไผ่
ชื่อ (อังกฤษ)Nongphai
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้าน129
ตำบลอำนาจ
อำเภอลืออำนาจ
จังหวัดอำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์37000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750254
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
15.70328591
Longitude
104.6580136

KM.

นาง หทัยรัตน์ สิงห์เชื้อ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2579
นางสาว นรีพร สาระบุตร
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2596
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน