ทะเบียนโรงเรียน สพป.อจ
ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าก่อ
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก37010262
PERCODE 6 หลัก750285
กระทรวง 10 หลัก1037750285
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าก่อ
ชื่อ (อังกฤษ)Border Patrol Pakor School
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลป่าก่อ
อำเภอชานุมาน
จังหวัดอำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์37210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750285
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.05112447
Longitude
104.8381855

KM.

นาง วิชชุตา บัวคลี่
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย ทรงเดช โสมรักษ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2596
นางสาว ปานขวัญ ต๊ะแก้ว
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ฉัตรฑริกา เวชคง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย มงคล วงษ์ไชยา
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2597
นาย นิรันดร์ สู่เสน
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2586
นาย เอกมัย นนทะบุตร
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2591
นางสาว พนมพร ใจตรง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง อรวรรณ เสียงหวาน
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2588
นาย ชาติชาย สุระเกษ
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2583
นาย ไพโรจน์ พรมสร้อย
ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2590
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน