ทะเบียนโรงเรียน สพป.อจ
บ้านหัวภู
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก37010017
PERCODE 6 หลัก750054
กระทรวง 10 หลัก1037750054
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหัวภู
ชื่อ (อังกฤษ)Huapoo School
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลนาแต้
อำเภอเมือง
จังหวัดอำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์37000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์45520098
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750054
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
15.9750886
Longitude
104.7076597

KM.

นาย จรูญ ลาผ่าน
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2577
นางสาว ชุติมา สามารถ
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว เสาวนีย์ ลาสนธิ์
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2593
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน