ทะเบียนโรงเรียน สพป.อจ
หนองนาเทิงโนนผึ้ง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก37010021
PERCODE 6 หลัก750080
กระทรวง 10 หลัก1037750080
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)หนองนาเทิงโนนผึ้ง
ชื่อ (อังกฤษ)NONGNATERNG-NONPUENG
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลนาจิก
อำเภอเมือง
จังหวัดอำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์37000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750080
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
15.79029185
Longitude
104.5682761

KM.

นางสาว สาลินี ดอกบัว
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2585
นาย วิศวะ โทบุดดี
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว จิรัฐิติกาล วิเศษธร
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย วัชชิระ​ โทบุดดี​
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน