ทะเบียนโรงเรียน สพป.อจ
นาแต้โคกสำราญ
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก37010024
PERCODE 6 หลัก750051
กระทรวง 10 หลัก1037750051
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)นาแต้โคกสำราญ
ชื่อ (อังกฤษ)NATAEKHOKSUMRAN
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้านบ้านนาแต้
ตำบลนาแต้
อำเภอเมือง
จังหวัดอำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์37000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์885833505
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750051
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
15.9417636
Longitude
104.7035289

KM.

นาย อนุชิต ดิษฐะเนตร
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง เบญจวรรณ ช่วยสุข
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2582
นางสาว ปุญญิสา ทางนที
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว วาสนา ปิรัง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2598
นางสาว ณัฐวิมล ยำยวน
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2586
นาย ศุภกร ทองเหลือง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2595
นางสาว ครียพัฒน์ วันทาพงษ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง ทิพาวรรณ โหราเรือง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2595
นาย ณัฐวร เวชกามา
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย ประวีณธรรม​ บุญสุขสรรค์​
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2575
นาย ภัทรพล คำผาลา
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2596
นางสาว ศิริรัตน์ คำเงิน
ตำแหน่งพนักงานราชการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2584
นาย สุรชาญ บุญเพ็ง
ตำแหน่งพนักงานราชการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2579
นางสาว สุพัตรา พูลจิตร
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2597
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน