ทะเบียนโรงเรียน สพป.อจ
บ้านเหล่าหนาด
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก37010026
PERCODE 6 หลัก750033
กระทรวง 10 หลัก1037750033
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านเหล่าหนาด
ชื่อ (อังกฤษ)loanad
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลนาผือ
อำเภอเมือง
จังหวัดอำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์37000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์090-2420126
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750033
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
15.99890903
Longitude
104.6619979

KM.

นาง สุขสันต์ ศรีโคตร
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2579
นางสาว ฐิติมา พฤกษามาตย์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2598
นางสาว จิราภรณ์ สังกะเพศ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ภัทราวดี ทองเสริฐ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว วรดา จันดาวงศ์
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว พรสวรรค์ ล้วนศรี
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ธัญญลักษ์ สุขโข
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน