ทะเบียนโรงเรียน สพป.อจ
บ้านโนนหนามแท่ง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก37010053
PERCODE 6 หลัก750020
กระทรวง 10 หลัก1037750020
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโนนหนามแท่ง
ชื่อ (อังกฤษ)BANNON NAMTHAENG
หมู่ที่10
ถนน
หมู่บ้านบ้านโนนหนามแท่ง หมู่ที่ 10
ตำบลโนนหนามแท่ง
อำเภอเมือง
จังหวัดอำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์37000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์945090519
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750020
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
15.92650264
Longitude
104.6284756

KM.

นางสาว เวณุกา ประชุมชาติ
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว อุบลวรรณ คุณมี
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2596
นางสาว นิสา แสนทวีสุข
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง ปิยะนุช สาระคุณ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2579
นาง ประยงค์ เหมือนเหลา
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย จิรายุส ทองโพธิ์ศรี
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2571
นางสาว อารญา สุขไชย
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2600
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน