ทะเบียนโรงเรียน สพป.อจ
บ้านเจริญสามัคคี
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก37010057
PERCODE 6 หลัก750025
กระทรวง 10 หลัก1037750025
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านเจริญสามัคคี
ชื่อ (อังกฤษ)BANCHAROENSAMAKEE
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลบุ่ง
อำเภอเมือง
จังหวัดอำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์37000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์45452758
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750025
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
15.8909996
Longitude
104.6025741

KM.

นาง นงสุรางค์ บุญรอด
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง เติม หลอดโสภา
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง อารมณ์ จำลองสอง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2569
นาง ธัญญาพร โคตรสิน
ตำแหน่งพนักงานราชการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2590
นางสาว สุพัตรา ดวงคำ
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2595
นางสาว สุทธินี ราชชมภู
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน