ทะเบียนโรงเรียน สพป.อจ
ขามนาเพียงโคกยาว
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก37010074
PERCODE 6 หลัก750062
กระทรวง 10 หลัก1037750062
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ขามนาเพียงโคกยาว
ชื่อ (อังกฤษ)Kamnapeangkokyaw
หมู่ที่0
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลสร้างนกทา
อำเภอเมือง
จังหวัดอำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์37000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์45520014
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750062
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
15.832265
Longitude
104.731501

KM.

นาง ฉัตริยาณันท์ วงศ์ทอง
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว จิราวรรรณ บรรเทา
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ปฏิบัติงาน
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2599
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน