ทะเบียนโรงเรียน สพป.อจ
อนุบาลชานุมาน
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก37010103
PERCODE 6 หลัก750086
กระทรวง 10 หลัก1037750086
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)อนุบาลชานุมาน
ชื่อ (อังกฤษ)ANUBANCHANUMAN
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้าน145
ตำบลชานุมาน
อำเภอชานุมาน
จังหวัดอำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์37210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์45466057
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750086
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.22793332
Longitude
105.0034658

KM.

นาย ธนากร เทมะธนานนท์
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.3942
นาย สุวนิช จันทะวัน
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2584
นาย ฉัตรชัย เชื้อกุลา
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย พิทักษ์ วรธงไชย
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง อรัญญา เจริญวงศ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.3924
นาง มะลินี รักษาวงศ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.3924
นาง สถิตย์ ภิรมย์ชม
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว กุลทัศน์ ตระทอง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2595
นาง อุบลรัตน์ กระแสเสน
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน