ทะเบียนโรงเรียน สพป.อจ
บ้านคำน้อย
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก37010142
PERCODE 6 หลัก750131
กระทรวง 10 หลัก1037750131
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านคำน้อย
ชื่อ (อังกฤษ)bancomnoi
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลห้วย
อำเภอปทุมราชวงศา
จังหวัดอำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์37110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750131
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
15.78624275
Longitude
104.9174388

KM.

นางสาว กมลชนก กุลเกษ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2597
นางสาว วันทนา วะณานิชย์
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2597
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน