ทะเบียนโรงเรียน สพป.อจ
บ้านดอนชาด
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก37010145
PERCODE 6 หลัก750123
กระทรวง 10 หลัก1037750123
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านดอนชาด
ชื่อ (อังกฤษ)Donchad school
หมู่ที่9
ถนน
หมู่บ้านบ้านดอนชาด
ตำบลห้วย
อำเภอปทุมราชวงศา
จังหวัดอำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์37110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์45520031
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750123
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
15.88724358
Longitude
104.9712982

KM.

นาย ถนอม เจริญจิตร
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย วิทยา พงษ์เสือ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2576
นาย ธนงค์ กองอุดม
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.3932
นางสาว วินดรา หมาดรา
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2595
นางสาว พจนีย์ ฉลูสี
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย นิพนธ์ ทองตาม
ตำแหน่งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.3924
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน