ทะเบียนโรงเรียน สพป.อจ
บ้านจานลาน
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก37010148
PERCODE 6 หลัก750156
กระทรวง 10 หลัก1037750156
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านจานลาน
ชื่อ (อังกฤษ)CHANLAN
หมู่ที่12
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลจานลาน
อำเภอพนา
จังหวัดอำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์37180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750156
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
15.61032051
Longitude
104.8882038

KM.

นาย สมยศ นิลฉวี
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง ปราณี รักพรม
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2577
นาย อุดร อุทาศรี
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2578
นาง วิรงรักษ์ งามม้าว
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2574
นางสาว ธัญวรัชต์ พลเทพ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.3946
นาย อำพล พรสี่
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2616
นาย สุรศักดิ์ จรรยาเลิศ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2581
นาง ไพลิน ผาใหญ่
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย พงศ์พชกร(พชรพล) อุทธา
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง วารุณี บัวผัน
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง สุพัตรา ดำรงกิจ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย สุภัทร รักพรม
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.3927
นาง มลิวัลย์ พลราษฎร์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2569
นางสาว รัตนาวดี เหิรเมฆ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2589
นางสาว ชนิดาภา ลักขนัติ
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย ทนงศักดิ์ พูอ่อน
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2587
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน