ทะเบียนโรงเรียน สพป.อจ
บ้านโนนหวางโนนกุง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก37010149
PERCODE 6 หลัก750157
กระทรวง 10 หลัก1037750157
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโนนหวางโนนกุง
ชื่อ (อังกฤษ)Nonwhangnonkung
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลจานลาน
อำเภอพนา
จังหวัดอำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์37180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์045-520057
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750157
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
15.56584206
Longitude
104.8825821

KM.

นาย จิรัฐติกาล รักพรม
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2566
นาย กรกฎ ภาแก้ว
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว วรัญญา มาเหง่า
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2591
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน