ทะเบียนโรงเรียน สพป.อจ
บ้านม่วงสวาสดิ์
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก37010156
PERCODE 6 หลัก750151
กระทรวง 10 หลัก1037750151
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านม่วงสวาสดิ์
ชื่อ (อังกฤษ)Ban Maung Sawas School
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้าน0
ตำบลพนา
อำเภอพนา
จังหวัดอำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์37180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750151
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
15.65910102
Longitude
104.8573934

KM.

นางสาว นันทวดี แท่งพรม
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย อนุชาติ สายตา
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2593
นางสาว รัตนาภรณ์ ทองมหา
ตำแหน่งพนักงานราชการ
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน