ทะเบียนโรงเรียน สพป.อจ
บ้านอีเก้ง (รัฐประชานุกูล)
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก37010162
PERCODE 6 หลัก750152
กระทรวง 10 หลัก1037750152
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านอีเก้ง (รัฐประชานุกูล)
ชื่อ (อังกฤษ)BAN E-KENG (RATPHACHANUKUL)
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้าน55
ตำบลพระเหลา
อำเภอพนา
จังหวัดอำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์37180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750152
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
15.7031987
Longitude
104.8493597

KM.

นางสาว ชูติเมต อุทธา
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
สิบเอก เอกราช วรรณโสภา
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2590
นาง ศศิธร พันธ์อยู่
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2570
นาง อรทัย สิงห์แก้ว
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2574
นางสาว ปริมประภา ปัญญาดี
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2598
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน